Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-07-05 11:14:32
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=145&context=

Lysforhold

LysLyspare

I tillegg til belysningsnivå i lux er det flere andre faktorer som er med på å bestemme om belysningen oppfattes som behagelig eller ikke. Eksempler på dette er:


Ved større nybygging/rehabilitering bør kompetente leverandører og/eller belysningsteknisk rådgiver konsulteres.
Lyskultur - Norsk kunnskapssenter for lys (Tidligere: Selskapet for Lyskultur) har et godt utvalg i litteratur om belysning.

Tabellen nedenfor angir internasjonalt anbefalte belysningsnivåer i lux for forskjellige synsfunksjoner. Tabellverdiene gjelder for lokaler hvor det stilles normale krav til belysningsnivået. En detaljert tabell finnes i publikasjon nr. 1 fra Selskapet for Lyskultur.

Synsfunksjon Belysning i lux
1. Utebelysning 3
2. Oppbevaringsrom, inngangspartier 20
3. Oppholdsrom uten spesiell virksomhet 50