DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

sykdommene

Dokumenter:

Stum astma
Elveblest (Urtikaria og angioødem)
Anstrengelsesastma
Kronisk tretthet, Somatisering
Astma
Inneklimaets betydning for astma
Miljøhemmingbok. Noen spørsmål og svar.

 

DU ER HER :

Forsideoverfølsomhetsykdommene

 

AKTUELLE KATEGORIER :
overfølsomhet