DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

materialer og byggeprosesser

materialer og byggeprosesser

Kategorier:

gulv
maling

Dokumenter:

Lim
Naturprodukter
Teflon
Gummi
Fiberlitteratur, mineralulllitteratur
Linoljelitteratur
Formaldehydlitteratur
Vinduer
Byggeprosessen
Inneklimamerking. Materialmerking
Isolasjon. Mineralull. Cellulosefibre. Asbest
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
Latex. Lateks
Materialer og renhold
Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap
Veggbelegg
Tak. Hustak, Flate tak. Himlinger
Feil om teppegulv
Vinyl

 

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser

 

AKTUELLE KATEGORIER :
bygningen
egen bolig