DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

skoler og barnehager

Miljøhensyn for yrkesaktive voksne er godt ivaretatt gjennom arbeidsmiljøloven, og Arbeidstilsynet er satt til å passe på at gjeldende regler følges. Noe tilsvarende finnes ikke for barn. Vi har gjentatte ganger sett store oppslag i media om "elendig innemiljø på skolen", "klarer ikke følge med i skolen på grunn av hodepine", "barn får astma av å gå på skolen" eller lignende.

Materiellet på de følgende sidene er basert på kunnskapen barnelege professor dr. med. Kjell Aas har samlet opp gjennom sin "åpen rådgivningstelefon" på Voksentoppen senter for barn med astma og allergi.

Skoler og barnehager er barnas arbeidsplass, den største arbeidsplassen i Norge.

Kategorier:

generelt om innemiljø i skoler og barnehager
S&S
MEIS og Aktiv MEIS
bygningen
uteområdet
ENØK / HENØK

Dokumenter:

Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
Godt innemiljø i barnehagen?
Dårlig inneklima i barnehage
Godt innemiljø i skolen?
Muggsopper ute og inne
Nettverk for miljølære
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
WHO/Europa ut mot fukt og muggsoppvekst inne
Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
Ventilasjonstyper
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler
Konferanse om skoleanlegg i september 2008

 

DU ER HER :

Forsideskoler og barnehager