DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Diesellitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Frew AJ, Salvi SS (1997): Diesel exhaust particles and respiratory allergy. Clin Exp Allergy 27:237-9.
  • Løvik M et al (1997): Diesel exhaust particles and carbon bølack have adjuvant activity on the local lymph node response and ssystemic IgE production to ovalbumin. Toxicology 121:165-78.(skår 2)
  • Nel A et al (1998): Enhancement of allergic inflammation by the interaction between diesel exhaust particles and the immune system. J Allergy Clin Immunol 102:539-54. (skår 1).
  • Ormstad H, Johansen BV, Gaarder PI (1998): Airborne house dust particles and diesel exhaust particles as allergen carriers. Clinical and experimental allergy 28: 701-8 (skår 1 - gode referanser)
  • Vostal JJ (1980): Health aspects of diesel exhaust particulate emissions. Bull NY Acad Med 56:914-34. (skår 2)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideluftforurensningerDiesellitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
litteratur