DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

luftforurensninger

Luftforurensninger er alt som finnes i luften i tillegg til det som karakteriserer frisk luft. Noen luftforurensninger er helt uskyldige og uskadelige, andre kan være mer eller mindre skadelig under ulike forhold og for ulike individer. Vi puster vanligvis inn en mengde forskjellige luftforurensninger ved hvert åndedrag.

Virkningen av hver enkelt forurensning og kombinasjoner av dem vil alltid avhenge av dosen, dvs konsentrasjonen i luften av forurensningen(e) og hvor mye og hvor lenge vi puster inn den forurensede luften. Også pausene i friskere luft "der vi kan komme oss igjen", kan være viktige.

Luftforurensninger omfatter:

 • Støv, svevestøv
 • Kjemiske stoffer
 • som gass (flyktige organiske komponenter, VOC)
 • som egenskap i støv
 • som last transportert på støv
 • Damp, fukt
 • Mikroorganismer
 • Muggsopper og mykotoksiner
 • Bakterier og endotoksiner
 • Alger
 • Radon, radondøtre
"Ute er bra, inne er verst!"

Med få enkeltunntak (oson, dieselpartikler) er det aller mest luftforurensninger i innemiljøene våre.

Kategorier:

støv
gasser
flyktige organiske forbindelser
mikroorganismer
fukt
tobakksrøyk

Dokumenter:

Støvbinding
Isocyanatlitteratur
Diesellitteratur
Formaldehydlitteratur
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
Vernemasker, støvmasker
Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
Irritanter ved hyperreaktivitet
KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Partikkeltelling i luft
Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Environment-induced disability, an invisible handicap (Summary in English)
Ftalatlitteratur
Kopimaskin, avgasser og personvern
Gasspeis uten avtrekk - og astma

 

DU ER HER :

Forsideluftforurensninger

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftkvalitet