DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

drift og bruk

Kategorier:

ventilasjon
planter og blomster
belysning
temperatur
husdyr
renhold
tiltak
tobakksrøyk
kvalifisert skjønn-metoden

Dokumenter:

Akustikk
Risikoforhold
Luftfuktlitteratur, Luftrenserlitteratur
Vann
Støylitteratur
Luftrensere og joneapparater
Solavskjerming. Solskjerming
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
Vernemasker, støvmasker
Det fysiske miljø og hjemmeulykker. Ergonomi. Sikkerhet
Egeninnsats, Sanering
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 14. Belysning
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Støy og Akustikk
Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
Valg av bolig
Vedfyring
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Parafinlekkasjer og helserisiko
Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
Støvsugere
Konferanse om skoleanlegg i september 2008

 

DU ER HER :

Forsidedrift og bruk

 

AKTUELLE KATEGORIER :
bygningen
egen bolig