DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

I den boligen du har funnet frem til, er kvaliteten av innemiljøet avhengig av hva du selv kan gjennomføre:

Egeninnsats. Sanering.

 • Se Tiltak for et godt innemiljø
 • Se KSM i bolig og forsøk å tilfredsstille kravene til skår 1 i (evt noen få skår 2, men ingen skår 3 eller 4) i alle punkter under Kvalifisert skjønn metoden)
 • Ved oppussing og nyinnkjøp bør du velge miljøvennlige og innemiljøvennlige materialer, maling, utstyr
 • Gjennomfør alltid god og langvarig utlufting i forbindelse med oppussing, maling etc og ved kjøp av nytt utstyr etc

TILTAK FOR ET GODT INNEKLIMA


Unngå forurensninger inne:
 • gasser, kjemisk avdunstning,
 • lukter smuss og støv
 • tillat aldri tobakksrøyking inne
 • Relativ luftfuktighet:.
 • 20 - 40% RF (v/tørr uteluft).
 • ventiler ut overskuddsfukt
 • Unngå allergenkilder inne:
 • dyrehår, dyreflass og -støv
 • fra dyr
 • husstøvmidd
 • muggsopper
 • Hyppig og gjennomtenkt lufting
 • gjennomtrekk 3 - 4 minutter
 • NB soveromsluften!
 • tilpass til forhold i uteluften (pollen, trafikk, vindretning)
 • Unngå irritanter inne:
 • tobakksrøyk og - røykstøv
 • parfymer, blomsterduft
 • maling-, lakk-, limlukt
 • kjemiske dunster
 • innestengt, dårlig luft
 • God ventilasjon/utlufting
 • ved matlaging og etter bad/dusj, tøyvask og etter all flekkmaling, oppussing, og etter bruk av kjemikalier som ved polering, skopuss/sølvpuss etc
 • Tilrettelegg for godt renhold:
 • gode smussfeller v/ inngang
 • lav "lodden- og hyllefaktor"
 • enkel og riktig rengjøring
 • samarbeid! Alle gjør sitt beste.
 • Unngå fuktskader
 • unngå kondens og lekkasjer
 • fjern alt fuktig materiale etter lekkasjer
 • Innetemperatur :
 • 20°C (- 23°C), .
 • ikke gulvkaldt eller trekk.
 • temp.gradient under 3°.
 • god solavskjerming.
 • unngå varmeelementer med høy overflatetemperatur som kan "brenne" støv
 • ikke bruk vifteovner
 • unngå oppvarming gjennom ventilasjonen (bortsett fra varmegjenvinning med forvarme)
 • unngå strålevarme, -kulde
 • Ved mugg- eller annen spesiell lukt:
 • finn og fjern kilden foreta god utlufting og hovedrengjøring når kilden er fjernet
 • Tilrettelegg for å oppnå skår 1 på alle punkter i KSM I tillegg: tilbring mye tid med aktiviteter ute i frisk luft!

  PRØV KSM ("KVALIFISERT SKJØNN-METODEN") PÅ EGEN BOLIG - og gjør de viktigste utbedringene først.

  Sanering

  Sanering er et uttrykk som brukes på tiltak for å fjerne mest mulig av kjente sykdomsutløsende ting og aktiviteter i innemiljøet. Aller mest gjelder dette ved allergi og hyperreaktivitet. Saneringstiltak omtales under de enkelte dokumentene eller går umiddelbart frem av teksten, dvs det sier seg selv at en sykdomsårsak som nevnes og påpekes, bør forsøkes fjernet.

  se KSM for bolig, se Behandling og medisiner

  Utskriftsvennlig versjon

  DU ER HER :

  Forsidegenerellt om egen boligEgeninnsats, Sanering

   

  AKTUELLE KATEGORIER :
  drift og bruk
  generellt om egen bolig
  tiltak