DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring

Det er noen som er godt fornøyd med sine boliger i passivhus, men ikke alle!
De fryser om vinteren og svetter om sommeren,og noen får dårlig inneklima.
Mange som bor i passivhus må skaffe seg ekstra varmeutstyr i tillegg til det som opprinnelig er installert og bruker mye mer elektrisk energi enn det som var meningen.
Det kommer frem av en rapport om energiforbruket i virkeligheten i forhold til hvor mye det i forkant var beregnet at det skulle brukes i byggene. Rapporten kommer fra en undersøkelse som Xrgia har utført på vegne av Energi Norge.
Rapporten viser at økt energi forbruk i forhold til forutsetningene har flere årsaker - først og fremst at beboerne fryser hvis de ikke øker innetemperaturen i den kalde årstid. Det rapporteres også andre problemer.

I denne tidlige fasen for bruk av passivhus i Norge er det nok særlig miljøbevisste mennesker som har satset på denne byggeformen, men likevel har de måttet ty til høyere energiforbruk for ikke å fryse i sine egne hjem.
Dette skyldes nettopp de svakheter som har vært fremhevet tidligere i oppslagene om passivhus og helserisiko og om risiko ved passivhus.
Det dreier seg om forskjellige kombinasjoner av feil design av bygget, feil i oppføringen av bygget, feil i tekniske anlegg og feil bruk.
Dette bekreftes av oppslag i NRK TV 2.maI 2011,

Det handlet om passivhus på Østlandet som har Norges behageligste klima. Hvordan skal det bli på andre, mer klimautsatte steder i landet hvis de som prosjekterer, bygger og installerer, fortsetter den praksisen som hittil har ført til så altfor mange bygg med dårlig inneklima?
Og hvor lenge skal det fortsette at alminnelige mennesker ikke får god nok opplæring i hvordan de skal bruke de kostbare boligene som de overtar?

En undersøkelse foretatt av Sintef Byggforsk konkluderer med at brukerne av passivhus stort sett er fornøyd og dette er referert i Norsk VVS sin nettside. Også i denne undersøkelsen ble det imidlertid vist store forskjeller i forbruk av strøm. I følge Sintef Byggforsk var det en del misnøye med forhold som brukerne ikke kunne kontrollere selv, slik som temperatur, luftkvalitet, belysning og solskjerming.
I bladet og nettsiden til Norsk VVS pekes det på at konklusjonen at brukerne stort sett er fornøyd, bygger på tynt grunnlag. Undersøkelsen gjaldt brukerne av 7 energieffektive bygninger i fire forskjellige land: et kontorbygg i Tyskland, et kontorbygg og et boligbyggkompleks i Frankrike, og bare 4 bygg i Norge, henholdsvis Marienlyst skole i Drammen, to barnehager i Drammen, og Løvåshagen borettslag i Bergen.

Med regjeringens påbud om bruk av passivhus er det vel ingen vei utenom. Da gjelder det:
1/ velg hustype som andre brukere har god erfaring med
2/ velg type som har fleksible løsninger der beboer har mulighet for å endre og kontrollere temperatur og luftskifte.
3/ sett kontraktbundet krav til funksjoner som er vesentlig for et godt inneklima uten fuktrisiko innenfor beregnet energibruk slik som innetemperatur, luftskifte i alle bruksrom og renhold,
4/ velg kresent og kravfylt blant det antall dyktige, kvalitets- og ansvarsbeviste entreprenører og bygningsarbeidere som finnes i landet
5/ følg så godt som mulig med på byggeprosessen
6/ krev kontraktbundet opplæring i bruk av bygning og installasjoner i henhold til detaljerte bruksanvisninger
7/ få kontraktbundet kostnadsfrie justeringer av forhold som i løpet av det første bruksåret ikke holder mål i forhold til kontrakten nevnt i pkt 3.
8/ Følg bruksanvisningene du har fått, sjekklistene og kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av innemiljøet , og før en dagbok ved problemer.

Se også artikkel hos Folkehelsa og gode råd i
nettsiden til NFBIB

Det er viktig å spare energi,og god gjennomføring av alle sider av passivhuskonseptet kan bidra til det, men det krever kunnskap, opplæring og nytenkning.
SINTEF Byggforsk arrangerer 15. juni 2011 seminaret Passivhus. Smalsporet energisparing eller bidrag i klimakampen?. Det bør nok følges opp!

(Sist oppdatert 27. mai 2011)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifterPassivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring

 

AKTUELLE KATEGORIER :
ENØK / HENØK
egen bolig
skoler og barnehager
regler og forskrifter
generelt om innemiljø og helse
om innemiljø og inneklima