DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

regler og forskrifter

Innholdet på siden presenteres uten juridiske forpliktelser overnfor brukerne. Alle uttalelser står for forfatterens (professor dr. med. Kjell Aas) oppfatninger og vurderinger av litteraturen. For tiltak med økonomiske eller juridiske konsekvenser henvises til de kilder det er referert til.

Kategorier:

S&S

Dokumenter:

Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
Forskrifter
Forskrifter om fukt og muggsopp
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
Lover
Normer. Grenseverdier
Stortingsmelding 37, 1994
WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Trangere klasserom, dårligere inneklima, dårligere undervisning
Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?
Syk av inneklimaet på skolen
Passivhus trenger sindige valg, godt håndverk og brukeropplæring
Bygningslov: Energiøkonomisering, tette hus og helserisiko
Interpellasjon i Stortinget om inneklima i skoler

 

DU ER HER :

Forsideregler og forskrifter