DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Larvikmodellen

Dette er en strategi for egeninnsats i skoler og barnehager utarbeidet av Kai Gustavsen ved HMS i Larvik kommune. Den går rett på sak uten kartlegning på forhånd. Tiltakene bygger på erfaringer om de vanligste problemområdene, men kan selvfølgelig inkludere for eksempel Kvalifisert skjønn metoden om ønskes.

Tiltakene går i hovedsak ut på å:

 • oppnå god romtemperatur
 • sitte minst 80 cm fra yttervegg
 • oppnå gode lufterutiner
 • redusere støv, søl og sand på gulvet
 • få frisk luft og være ute i friminuttene
 • dempe støy og bråk
 • oppnå samhold, vennskap og trivsel

Prosessen i skoler omfatter

 • informasjon til personal, elevråd og foreldre (FAU) om planlagt inneklimaarbeid
 • idédugnad på et foreldremøte med elevrepresentanter og FAU tilstede
 • tegneaktiviteter eller andre aktiviteter i klasserommet tilrettelagt for barna
 • inneklimaundervisning med bruk av elevtegninger og luktkammer
 • avtaledokument - ansvarslære i praksis
 • kontroll ("bank på døra") med tilbakemelding/synliggjøring av inneklimaresusltater til barn og ansatte
 • utdeling av miljøsertifikat (belønning) og tiltak for å holde aktivitetene ved like.

I barnehager gjennomføres en noe forenklet prosess.
Dette er beskrevet og veiledninger er gitt i heftet "Barns innemiljø. Veileder for praktisk inneklimaarbeid i klasserommet og barnehageavdelingen." (Kai Gustavsen, Kommuneforlaget 1999)

Tjue er bra for hue.

Norges Astma- og allergiforbund (NAAF) og Lærerforbundet har inngått en intensjonsavtale for å bidra til bedre inneklima i skolene. I den sammenheng er det lagd en folder: "Tjue er bra for hue" - enkle råd for bedre inneklima på din skole. Arbeid med dette er iverksatt i en rekke skoler bygd på "Larvikmodellen".

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideMEIS og Aktiv MEISLarvikmodellen

 

AKTUELLE KATEGORIER :
MEIS og Aktiv MEIS