DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Inneklimaets betydning for astma

Astma (asthma bronchiale) kan utløses og forverres av mange ulike forhold som til dels kan ha sammenheng med hverandre. Det er en multifaktoriell sykdom

Sykdommen beror på hyperreaktivitet, allergi og spesifikk kjemisk overfølsomhet i luftveiene, evt med ulike kombinasjoner av dette

Sykdommen utløses og forverres av infeksjon, allergi, irritanter (kjemiske fenomener), anstrengelser, psykosomatiske reaksjoner (psyke), betingede reflekser, hormonelle fenomener, annet? (ukjente forhold)

Klima og værforhold kan bety mye

Forhold i innemiljø, inneklima og luftkvalitet der en oppholder seg, er avgjørende.

Livvstil (uten røyking, med fysisk aktivitet og med godt samspill i tiltak for sanering) samt riktig bruk av medisiner er også meget viktig.


Innemiljø og inneklima kan være avgjørende viktig for astma (og for neseplager (allergisk rhinitt, vasomotorisk rhinitt). Det gjelder både ved mange allergier og ved hyperreaktivitet som grunnlag for plagene, og det gjelder i egen bolig, andres boliger, barnehager, skoler, yrkesbygg mm og i transportmidler. At det er noe i innemiljøet som forverrer astma, er tydelig for mange som allerede har astma og overfølsomme luftveier. Det kalles provokasjon.

Det er ofte rikelig forekomst inne av allergenkilder og irritanter og av forurensninger som kan bidra til forverring av allergi og hyperreaktivitet ("forsterkere").

Men det er også forhold i mange innemiljø som kan bidra til at astmasykdommen starter, bryter frem for første gang. Det gjelder forekomst av allergenkilder og av "forsterkere" som fører til at allergi eller hyperreaktivitet bryter frem. Det kalles induksjon. Hit hører mikroorganismer (særlig muggsopper) som følger fuktskader, og sannsynligvis et antall kjemiske forurensninger i fri gass eller på svevestøv.

Det finnes ingen vitenskapelige, helt avgjørende bevis for dette, men en del solide indisier. I følgende tabell har jeg satt opp tyngden av den dokumentasjon jeg har kommet over vedrørende induksjonsfaktorer for astma. NB! skill mellom provokasjonsfaktorer og induksjonsfaktorer!


Astma øker! Hvorfor?

Indisiekraft i dokumentasjon om induksjonsfaktorer ( 0 - 3+)

Mulige årsaker Indisiekraft Dokumentasjonstype

Allergen eksponering *) +3 a+d+e
Røyking i svangerskap +3 a
Adjuvans for allergi**) +2 a+d
Passiv røyking*) +2 (+1) a+e
Færre infeksjoner eller "gale" tarmbakterier +2 a+d
Biokjemisk stress*) +1 b+f
Luftforurensning ute og inne*) +2 a+d+e
Virus infeksjoner*) +1 a+e
Utilstrekkelig amming +1 a?,b?

*) Innemiljøet kan spille en rolle

Astma øker! Hvorfor?

Indisiekraft i dokumentasjon om induksjonsfaktorer ( 0 - 3+)

Mulige årsaker
(Gruppe A)
Beviskraft Dokumentasjonstype

Fysisk stress 1 (0) f
Færre søsken (+1) a?,+d
Vaksinasjonsprogram 0 (+1) d
Psykisk stress 0 (+1) b?d?+f
Tilsetninger i mat 0 f
Salt (NaCl) i mat 0 a?,b?
Lipider, selen i mat 0 a?,d?+f
Annet 0  

a = epidemiologiske undersøkelser
b = forsøk på mennesker
d = dyreforsøk
f = funn bare fra provokasjons og eksponeringsforsøk
? = motstridende resultater


En systematisk og grundig gjennomgang av inneklimaets betydning for utviklingtb og forverring av astma finnes i boken: R.B. Johnston (ed) Clearing the air. Asthma and indoor exposures. National Academy Press, Washington 2000 (ISBN 0-309-06496-1)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideoverfølsomhetsykdommeneInneklimaets betydning for astma

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdommene