DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Stum astma

  • Når noen får astma i et innemiljø, kan det også skyldes at de har stum astma som så blir merkbar ved f.eks. latter, sterk gråt eller omlegging av pustemåten uten at det behøver ha sammenheng med kvaliteten på inneklimaet.

  • Ved stum astma med trange luftveier kan det komme tydelig astma også ved mange situasjoner som krever at det går store mengder luft ut og inn. Da kan en ordentlig god latter gi astma! Ordentlig barnegråt - slik som er vanlig for småbarn - krever også god plass for store mengder luft. Stum astma slår da over til tydelig astma.
  • Dette er da egentlig ikke psykisk betinget astma, men rett og slett at luftveiene er for trange til å gi plass for gråtens luftmengder.


Hva er ”stum astma”?
Det er astma som ikke høres (er "stum") når pasienten holder seg i ro. Det opptrer ofte når et anfall bygger seg opp fra begynnelsen, og når pasienten begynner å bli bra igjen – og så er det ikke få som går med en slik kronisk tilstand. De aller fleste med mild og moderat astma har imidlertid helt normal lungefunksjon i gode perioder.


Det som skjer ved astma, er at de nedre luftveiene (bronkiene) blir trange slik at det blir tungt og vanskelig å puste. Fra helt normale og åpne luftveier (a) blir luftveiene snørt sammen av glatte muskler som omgir dem (b) og samtidig kommer det endringer med hevelse av slimhinnene (c), og ytterligere forsnevring fordi press på utpustingen virker innover på luftveiene (d). I tillegg dannes det mye slim som også gjør luftveiene trangere.


Nå, er det vanligvis ikke slik at det skjer brått som med en av/på knapp. Overgangen fra helt frisk til hørbar astma tar tid. Det gjør også bedringen. Det kan være mange timer der luftveiene er trange, men ikke så trange at det høres på pusten. Hos noen er det stum astma helew tiden fordi luftveiene iukke blir helt normalt åpne igjen uten medisiner.

Dette er noe som man kan vise med ulike lungefunksjonsprøver. Den aller enkleste er den som kalles PEF (etter engelsk:Peak Exspiratory Flow). I den testen måles hvor kraftig du klarer å blåse ut (uten å spisse leppene). Det som er normalt (eller det du klarer når du er helt frisk), kalles 100%. Ved astmaanfall går dette mer eller mindre langsomt nedover, og kan bli så lavt at det ikke gir seg utslag på instrumentet, eller slik at du ikke orker prøve slik blåsing.

La oss belyse dette med to eksempler:
1. Anfallsvis astma og stum astma
Eva ( 8 år) har astma, men har lange perioder der alt er normalt. PEF er 100%. Så kommer hun borti noe hun ikke tåler, og langsomt blir luftveiene trangere. Etter en time eller to ville PEF vise 70-80%. I denne fasen merker kanskje ikke Eva selv at hun er blitt ”tettere”. Det er fordi hun sitter i ro og bruker så lite luft at hun klarer seg fint. Vi andre legger slett ikke merke til pusten hennes. Om en lege hører på henne med lungestetoskop nå, er det slett ikke sikkert at hun eller han hører noe galt.
Men lungefunksjonen blir dårligere, og ved PEF mellom 70 og 60% føler Eva at det er tyngre å puste. Vi andre merker det fortsatt ikke, kanskje bortsett fra mor og far som skjønner at noe er på gang.
Hvis Eva nå begynner å hoste (og altså trenger mer luft), kan hun bli bråtett, og PEF synker kanskje til 20%. Det samme kan skje hvis hun begynner å anstrenge seg, eller hvis hun begynner å skoggerle, eller - aller verst-. hvis hun begynner å gråte. Alt dette krever at det er god åpning i alle luftveiene, men det er det jo ikke, og da presses luftveiene til å bli enda trangere.

Mellom PEF 100% og 60-70% er Evas astma altså ikke merkbar for utenforstående; den er ikke hørbar – altså ”stum astma”. Når det kommer plutselige (merkbare) forverrelser ved gråt, blir det veldig ofte misoppfattet som ”psykisk utløst astma”, men årsaken ligger vanligvis i noe nedsatt lungefunksjon - stum astma)

. 2. Kronisk eller langvarig stum astma
Adam (8 år) har også astma som opptrer i anfall særlig ved forkjølelser, men han har lange perioder hvor han virker uten (hørbart) pustebesvær. Mellom slike forverrelser er pusten hans tilsynelatende helt normal når han er i ro. Han blir imidlertid veldig fort tett når han anstrenger seg fysisk, når han gråter eller hojer og skriker, og hvis han begynner å hoste.

Dette gir mistanke om langvarig eller kronisk stum astma. Legen som hører på ham med et stetoskop, er kanskje i tvil om lungelydene er ”litt for svake”, og bruker så spesielle teknikker for å få sikrere resultat. PEF vil vise en verdi som kanskje er på 70% av det som er normalt for en 8 år gammel gutt, og andre undersøkelser av lungefunksjonen bekrefter dette.

Så får Adam puste inn astmamedisin som åpner bronkiene, og etter 10 minutter blåser han PEF til 90%. Det viser at det dreier seg om stum astma. Med mer og bedre tilpasset bruk av medisiner oppnår Adam kanskje etter hvert å få til PEF på 110 eller 12o% . Stum astma er faktisk et resultat av undermedisinering!


Signaler på stum astma

  • Astma kommer meget raskt ved anstrengelser
  • Astma kommer raskt ved hoste
  • Astma kommer ved gråt
  • Astma kommer ved kraftig latter (eller personen prøver å unngå slik latter)


Stum astma fører vanligvis til mange unødige ekstraproblemer. Dette kan i de fleste tilfeller motvirkes og forhindres med tilpassing av medisinvalg og –bruk. Det er som oftest mye mer skadelig for barnet – ikke minst i et helhetssyn – å gå undermedisinert enn å få dosene tilpasset tilstanden..

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideoverfølsomhetsykdommeneStum astma

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdommene