DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Kronisk tretthet

  • Tretthet ut over det normale kan ha mange årsaker både av fysisk og psykisk natur
  • Typisk er at en føler seg trett og uopplagt selv etter en rimelig mengde søvn
  • Slik tretthet bør føre til undersøkelse hos lege som kan finne eller utelukke spesielle sykdommer, jern- eller vitaminmangel m.m. som årsak.
  • Tretthet kan være et symptom på inneklimasyke, men kan ha mange andre årsaker
  • Kronisk tretthetssyndrom ("Chronic fatigue syndrome" er et eget sykdomsbilde med noen særegne tegn, men uten sikre diagnostiske kriterier.


Kronisk tretthetssyndrom er en aktuell differensialdiagnose ved en inneklimasyke med tretthet. Diagnosen er vanskelig; det er en eksklusjonsdiagnose (Merz 2002).
. Det dreier seg om en meget heterogen gruppe pasienter der noen kan falle inn under gruppen "fibromyalgi", "myalgisk encefalomyelitt". Det er ikke holdepunkter for at sykdommen primært skyldes defekter/forstyrrelser i muskulatur eller nervesystem, hormon- eller immunsystem. Tilstanden krever enbredspektret differensialdiagnostisk innsats og diagnosen blir gjerne en eksklusjonsdiagnose når andre sykdommer er utelukket. Det er vanskelig å finne noen årsakssammenhenger.

Terapitiltak: gradvis fysisk opptrening, kognitiv atferdsterapi og rådgivning/opplæring. Uttalt grad av hvile ansees kontraindisert!

Somatisering

Både allergibegrepet og begrep som syke hus syndrom, kronisk tretthetssyndrom etc misbrukes også av og til på tilstander der det dreier seg om somatisering av emosjonelle problemer. Med somatisering mener vi at følelsesmessige vansker ikke blir uttrykt som det de er, men uttrykkes gjennom kroppslige (somatiske) plager, for eksempel hodepine, svimmelhet, ekstrem tretthet o.s.v.

Pasienten selv og/eller pårørende har så meget lettere for å akseptere en kroppsorientert sykdom/plage og skylde på noe i miljøet, enn å se i øynene at det "kan være noe galt med psyken". Det er lettere å akseptere "diagnoser" som styrker selvbildet og respekteres i sosiale sammenhenger. Disse pasientene er også et lett bytte for uskolerte leger og "naturleger" som bruker uaksepterte (og ofte kostbare) analysemetoder i sitt "diagnostiske arbeid" - noe som ofte øker somatiseringen og sykeligheten.

Det dreier seg ofte om manglende evne til mer adekvate måter å uttrykke følelser på. Hit hører også vonde følelsesmessige opplevelser på arbeidsstredet. Dette må ikke avvises som "bare nerver" eller "bare noe psykisk noe". Det er ikke noe "bare" her, men noe som må tas alvorlig. Legen må møte pasienten med kunnskap, forståelse, innlevelsesevne og aktiv lytting. Mangler dette, kan somatiseringstendensen forsterkes. Belin har brukt uttrykket "tillitsbristsjukdom" på denne situasjonen.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideoverfølsomhetsykdommeneKronisk tretthet, Somatisering

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdommene