DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

El-overfølsomhet -ren innbilning? Oppfølging 1.

(Som det står i Om denne nettsiden setter redaktøren pris på oppfølginger etter at spørsmål er besvart – gjerne med mer informasjon, evt om resultater, egne opplevelser og lignende. Også negative kommentarer er av interesse.
Det kan være lærerikt for oss alle. (”Den som tror han/hun selv er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig!”)

Her er en oppfølging av spørsmål om El-overfølsomhet, grenseverdier og vernetiltak, som bør leses først.
Temaet passer best i denne nettsiden og innsenderen har fått beskjed om dette).

"Hei igjen!
Nå har jeg lest mer om el-overfølsomhet i E-overfølsomhet anno 2008 og de engelske artiklene det er lenker til der.
Jeg fester meg ved at høyverdig forskning har vist at el-overfølsomme ikke merker forskjell på om de blir utsatt for stråling eller ikke når dette skjer i det skjulte (”double blind”), men at de reagerer ved synet av stråleutstyr også når det utstyret ikke stråler, det som på engelsk kalles ”sham” (”simulering”, ”bedrageri”).

Det betyr jo at el-overfølsomhet må være ren innbilning, selv om det ikke står det i Overfølsomhet anno 2008. På det grunnlaget synes jeg ikke at jeg kan be ledelsen om å dekke betydelige omkostninger med måling og beskyttelsestiltak for den ansatte.
Kommentar?"

SVAR

(PS Dette blir nå satt i www.inneklima.com) med lenke (Ny OBS i annen nettside) i www.innemiljo.net.)

De dobbelblinde eksperimentene som er publisert og omtalt i El-overfølsomhet anno 2008, viser det du referer til. Slike eksperimenter er nødvendige for å finne sannheten, og publikasjonene virker solide.
Det fremgår imidlertid ikke helt om eksperimentene har vært tilstrekkelig godt tilpasset deltakernes overfølsomhet, og det bruker de el -overfølsommes forening felo som argument mot gyldigheten av disse eksperimentene.

Når synet av stråleutstyr i nærheten utløser plager, selv om det ikke stråler (”sham”) så sier det egentlig ikke så mye.
Både de med evt. reell el-overfølsomhet og de som evt. bare tror de er el-overfølsomme, kan reagere ved synet av eller vissheten om strålekilder i nærheten. Det kan være naturlige stressreaksjoner overfor ”farer” og/ eller betinget refleks

Helsedirektoratet leder en gruppe som skal hjelpe el-overfølsomme. I en omtale i Dagens Medisin uttaler avdelingsdirektør Jon Hilmar Iversen følgende: (Sitat) ” Det aller viktigste budskapet til helsepersonell er at man må ta pasientene alvorlig og gå inn i problemstillingen med åpent sinn. Tilnærmingen må være helhetlig og basert på grundige undersøkelser. ” (sitat slutt).

La oss åpent lytte til pasientene og anta at noen av de som mener de er e-overfølsomme, er reelt el-overfølsomme, og at noen av dem feiler noe annet.
Om forholdstallet er 1 eller 99 av hundre, vet vi ikke og kan ikke la det ikke spille noen rolle her. ¨

Uten grundige undersøkelser med og uten dobbelblinde stråleeksponering av relevant bølgelengde og styrke kan ingen stille sikker diagnose.
Hvis noen forskningsaktive sykehus innretter spesialrom for el-overfølsomme slik helsemyndighetene har antydet, åpnes muligheter for individuelle diagnoser og grunnlag for konkrete råd om nødvendige tiltak for hver pasient i forhold til den pasientens ”grenseverdi”. Det er foreløpig (2008) ikke etablert.

Den ansatte hos dere har neppe vært gjennom slike undersøkelser, for det er ikke ressurser til det.
Du og jeg må stole på og kan ikke overprøve avgjørelsen til den lege som har tatt standpunkt til pasientens sykehistorie, selv om vi vet at den legen heller ikke kan være helt sikker.
Derfor bør bedriften prøve å imøtekomme den ansattes ønsker om et beskyttet arbeidssted forutsatt at han eller hun kan gjøre jobben sin eller en annen tilpasset jobb uten selv å bruke strålekilder.

Vi vet ikke om han/hun har høy eller lav toleranseterskel, men i samtale og samarbeid med ham kan du sannsynligvis få til lav nok ”dose” med noe avstand fra strålekilder og økonomisk overkommelige skjermingstiltak. Da bør han/hun gjøre et forsøk på å jobbe.
Går det, så må man være fornøyd. Går det ikke, så må begge parter tenke seg om.

(Sist oppdatert 10. oktober 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideoverfølsomhetEl-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
elektromagnetisme
S&S
overfølsomhet
yrkesbygg
sykdommer og plager