DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

< -- pil MCSLitteratur -->

MCSLitteratur, IEILitteratur. Kontorsykelitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

Tilstanden er beskrevet og diskutert fra forskjellige synsvinkler i tidsskriftet Occupational Medicine 1987;2: (nr 4) editor: Mark R Cullen. Gjennomgang også i tidsskriftet Allergologi 1999, vol 22 nr 9 (tysk) Se god diskusjon i Sikorski et al 1995, Hornberg 1999

 • Tilstanden er beskrevet og diskutert fra forskjellige synsvinkler i tidsskriftet Occupational Medicine 1987;2: (nr 4) editor: Mark R Cullen med artikler som skåres 1-3
 • Gjennomgang også i tidsskriftet Allergologi 1999, vol 22 nr 9 (tysk)
 • En vurdering som ble tiltrådt av internasjonale eksperter (konsensusrapport) i 1999, er tilgjengelig på nettet: MCSkonsensusrapport
 • Altenkirch H (1999): Multiple chemical sensitivity (MCS) aus der Sicht der klinischen Neurologi und Neurotoxicologie. Allergologie 22: 709-718 Hornberg C (1999): Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Allergologie 22:527-37 (skår 1 – 53 referanser)
 • Evengård B, Komaroff AL (1999): Kronisk trøtthetssyndrom finns. Påverkan på biologiska parametrar kan mätas. Läkartidningen 96:3166-69
 • Fukuda K et al (1994):The chronic fatugue syndrome; a comprehensive approach to its definition and study. Ann Intern Med 121:953-59
 • Hornberg C (1999): Multiple Chemical Sensitivity (MCS). Allergologie 22:527-37 (skår 1 - 2 med 53 referanser)
 • Maschewsky W (1999): MCS- Chemophobie oder chemisches Trauma? Allergologie 22:699-708 (skår 2).
 • Merz S (2002): Chronic fatigue syndrome Läkartidningen 34: 3282-87. (skår 1-2)
 • Miljøstyrelsen (Danmark):Miljøprodukt nr. 741, 2002: Duft- og kemikalieoverfølsomhed. Multiple Chemical Sensitivity, MCS. Elektronisk utgave
 • Paulini I (1999): Multiple Chemical Sensitivities (MCS)/ Idiopathic Environmental Intolerances (IEI). Der Berliner MCS-Workshop und seine Folgen. Allergologie 22:520-26. (Skår 1-2)
 • Sikorski E E, Kipen H M , Selner J C, Miller C M, Rodger K E (1995): The Question of multiple chemical sensitivity (Round Table Summary). Fundamental and Applied Toxicology 24: 22 - 28. - God litteraturliste (skår 2)
 • Wiesmüller GA (ed) (1998): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder. I. Sick Building Syndrome (SBS). Allergologie 21:177-79. (skår 1- omfattende litteraturliste))
 • Wiesmüller GA (ed)(1999): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder II. Idiopathic environmental intolerances (IEI), Multiple Chemical sensitivities (MCS), und Klinisches Ökologie-Syndrom (Oko-syndrom). Allergologie 22 (Heft 9) (skår 1 - omfattende litteraturliste))
 • Wiesmüller GA (ed) (1999): Sick Building Syndrome, Idiopathic Environmental Intolerance und verwandte Krankheitsbilder. Idiopathic environmental intolerances (IEI), Multiple Chemical sensitivities (MCS), und Klinisches Ökologie-Syndrom (Oko-syndrom). Allergologie 22 (Heft 12):161-760. (skår 1 - omfattende litteraturliste))
 • Aas, K (1990): "Kjemisk overømfintlighet", Tidsskr Nor Lægefor 110:1929-31.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideoverfølsomhetMCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
overfølsomhet
litteratur
sykdommer og plager