DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Spesifikk kjemisk overfølsomhet

Dette er en gruppe overfølsomhet som hører inn under de dårligst utforskede, men noe er godt dokumentert.

Spesifikk kjemisk overfølsomhet = spesifikk endret funksjon i kroppens kjemiske budbringere, reseptorer eller enzymer. Dette er uavhengig av immunsystemet.
Mest kjent er intoleranse for acetylsalisylsyre slik det er beskrevet og illustrert i artikkelen om enzymer
Hit hører allergiliknende plager og sykdommer uten påviselig allergi eller hyperreaktivitet. Slik overfølsomhet kan også ligge bak starten av multippel kjemisk hypersensitivitet /kjemisk miljøintoleransee

Reaksjonene kan skyldes ulike mekanismer. Det er flere forklaringsmodeller, Se først og fremst Kjemisk miljøintoleranse Del 3:Mekanismene En annen mekanisme som er foreslått, er svikt i forsvaret mot oxidanter og frie radikaler (Levine SA 1983 a, 1983 b se Litteratur

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideoverfølsomhetSpesifikk kjemisk overfølsomhet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
allergi
overfølsomhet
sykdommer og plager