DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Overømfintlighet. Overfølsomhet

  • Uttrykket "allergi" brukes (feilaktig) om en rekke forskjellige former for fysisk og kjemisk overfølsomhet.
  • For helseperonell er det viktig å skille mellom de forskjellige formene

  • Sykdom på grunn av overfølsomhet finnes hos 30-40% av befolkningen - fra det nesten bagatellmessige til ytterst alvorlig

  • Overfølsomhetssykdommer har økt og øker fortsatt i forekomst, sykelighet og dødelighet

  • Diagnose og behandling kan være lett, men er ofte vanskelig og krevende


Forskjellige statistikker angir ofte ganske forskjellige tall for hvor hyppig de forskjellige sykdommer forekommer. Det er fordi svarene avhenger av hvem som blir spurt og hvordan spørsmålene er.

Hvis du spør 1000 15-åringer om de har eller har hatt allergier eller andre former for overfølsomhet, svarer mer enn 400 (40%) "ja", og det fordeler seg omtrent slik mellom de forskjellige sykdommene:

atopisk eksem
(kløende "småbarnseksem, arvelig)
20%
kontakteksem
(allergi mot nikkel osv, ikke arvelig)
10 % - 20%
elveblest 8 - 10%
Høysnue 15 - 20 %
Astma 9 - 12%
Andre allergiplager 10%

Dette er tall for "livstidsforekomst" (kumulativ prevalens) der det svares "ja" på spørsmålet om du har eller har hatt sykdommen (legediagnostisert).

De forskjellige sykdommene blir forklart bl.a.i boken: Allergiske barn (Kjell Aas, Cappelen forlag).

Til "andre allergiplager" regnes allergiske reaksjoner mot mat med diaré og magesmerter, allergi mot medisiner eller bi- og vepsestikk, allergisk sjokk og en del sjeldnere allergisykdommer.

Ganske mange har eller har hatt flere av sykdommene, for eksempel først atopisk eksem og senere høysnue eller astma. Derfor blir summen mer enn 40 % som du ser.


Folk flest kaller all overfølsomhet (med urette) for "allergi", og det er ikke noe rart for symptomene kan være helt like. For legen er det viktig å finne ut hva slags overfølsomhet det dreier seg om, for det er stor forskjell bl. a. på arvelighet, behandlingstiltak og risiko for videreutvikling.

Tallene her omfatter overfølsomhet av flere typer. De aller fleste tilfellene er ganske milde, men ca 20- 30 % har mer betydningsfulle sykdommer og hos en tredjedel av disse er det alvorlog og vanskelig sykdom. Mesteparten av dette starter i barnealderen.


Det er tre hovedtyper av overfølsomhet. Noen er spesifikke. Det betyr at overfølsomheten gjelder bare for helt spesielle ting. Allergi f.eks., er hos én spesifikt rettet mot egg, torsk (men kanskje ikke laks hos akkurat den) og katt; hos en annen bare mot gresspollen og hos en tredje mot nøtter og hund. Uspesifikk overfølsomhet (som ved hyperreaktivitet) slår ut mot mange forskjellige ting bare det blir nok av det - og mye av dette er likt for alle med slik overfølsomhet.

Forskjellige former for overfølsomhet

Legen deler opp overfølsomhetsreaksjonene omtrent slik:

  • Allergi = spesifikk endret funksjon i kroppens immunforsvar
  • Hyperreaktivitet = uspesifikk endret funksjon i kroppens celler og organer (særlig luftveiene) med overirritabilitet overfor mange forskjellige irritanter. Dette er uavhengig av immunsystemet vårt..
  • Spesifikk kjemisk overfølsomhet = spesifikk endret funksjon i kroppens kjemiske budbringere eller hjelpestoffer (enzymer). også dette er uavhengig av immunsystemet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideoverfølsomhetOverømfintlighet . Overfølsomhet

 

AKTUELLE KATEGORIER :
allergi
overfølsomhet
sykdommer og plager