DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Inneklimamerking. Materialmerking.

>/center>

  • Materialmerking slik som bl.a. Svanemerket viser at materialet er miljøvennlig og tar hensyn til naturen.
  • Slik merking er ingen garanti for at materialet er trygt for mennesker med allergi, hyperreaktivitet eller annen overfølsomhet mot inneklkima.


Det er i høy grad behov for kvalitetskontroll av materialer som brukes i bygninger, innendørs eller som kan avgasse inn.
En merkeordning for materialer som brukes innendørs, ble etablert i Norge i 1998 etter mønster av ordningen i Danmark (Dansk Selskab for indeklima). I Norge er dette tatt opp av Norsk forum for inneklimamerking.

Dette er en sammenslutning av bl.a. NTNU / SINTEF, Statsbygg, Folkehelsa, Oslo Kommune kontorbedrifter, Teknologisk institutt og private produsenter og interessegrupper.

Slik materialmerking tar hensyn til hva som er skånsomt for naturen, men det betyr ikke at det behøver være gunstig for menneskers helse For eksempel kan bruk av godkjent resirkulert papir i toalettpapir gi hudirritasjoner og kontaktallergisk eksem. Svanemerkede produkter som lukter sterkt av såpe eller godkjente parfymer (sitron), kan virke som irritanter på mennesker med hyperreaktive slimhinner i øyne, nese og lunger (astma). Trykksaker har trykksverte som kan gi allergi selv om det er på Svanemerket papir, osv.

Også Svanemerkede bygningsmaterialer kan avgi (emittere) gasser, og bør gjennomgå utbaking.

Norsk forum for inneklimamerking.
Postboks 2608 St.Hanshaugen 0131 Oslo.
Telefon 22 86 50 00 Telefax 22 20 18 01.
Internett: http://www.teknologisk.no
Teknisk sekretær: Liv Odden, telefax 22 36 18 29.
e-post: oddl@teknologisk.no

En ny organisasjon(Miljøfyrtårnet)innenfor Kristiansand kommune har et nasjonalt oppdrag å få flest mulig kommuner og bedrifter til å være miljøorientert. I deres program legges det mest vekt på hensynet til det ytre miljø med (foreløpig?) begrensede tiltak for menneskenes arbeidsmiljø. Miljøtiltak er svært viktig, men må ikke sette til side hensynet til brukernes helse (se paralleller i ENØK/HENØK.


Svanemerket

Svanemerket er en felles nordisk garanti for at produktet holder en miljø- og kvalitetsmessig høy standard. Dette ivaretas i Norge av Stiftelsen Miljømerking.
Materialet kan dog inneholde stoffer som gir eller forverrer allergi og hyperreaktivitet.

Hjemmeside på internett: Ecolabel

Miljømerket

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Inneklimamerking. Materialmerking

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
materialer og byggeprosesser