DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Gummi

En del innredninger og bruksgjenstander inne har gummioverflate. De største flatene innendørs finnes der det brukes gulvbelegg av gummi (se dette). Det kan dreie seg om mange forskjellige typer gummi, og her skal man særlig være på vakt mot lateks (se dette) fordi naturlateks etter hvert er blitt en viktig kilde til vanskelige og til dels alvorlige allergier (atopi).

Materialer av naturlateks som tørker inn eller slipes ned (for eksempel med sand fra skotøy), kan sannsynligvis avgi latekspartikler til svevestøvet.

Kautsjuk (naturgummi) er et eksempel på lateksholdige materialer. Navnet kommer av indiansk cahuchu som betyr gråtende tre. Melkesaften fra forskjellige tropiske trær og planter inneholder elastiske hydrokarboner. Lateks er en dispersjon (emulsjon) av små kautsjukpartikler i vann og inneholder også litt protein (som forårsaker allergiene). Melkesaften behandles gjerne med formaldehyd og ammoniakk, evt med andre kjemikalier avhengig av hva slags produkt som tilstrebes.

Syntetisk kautsjuk (syntetisk gummi, syntetisk naturgummi) er et petrokjemisk produkt uten naturlateks. Det fremstilles for eksempel av isopren (2-metyl-1,3-butadien) som med en spesiell katalysator kan polymeriseres til et produkt som er nesten identisk med kautsjuk. Syntetisk kautsjuk gir ikke atopisk allergi, hvis det ikke er blandet inn litt naturlateks for å øke elastisiteten.

Isoprengummi er gunstig fordi den kan bearbeides på mange måter og erstatter i mange tilfeller helt naturgummi (med lateks).

Syntetisk gummi lagd ved polymerisering av styrenbutadien kan gi langvarig og plagsom lukt (avgassing av styren?). Det er viktig å få emsijonsdata!

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Gummi

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser