DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Fiberlitteratur, mineralulllitteratur

  • Brown R C: Man-made mineral fibres: hazard, risk and regulation. Indoor Environ 1994; 3: 237-247 (47 ref) (skår 1-2, omhandler mest lungecancer, intet om irritanteffekter på slimhinnene).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Fiberlitteratur, mineralulllitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
litteratur
materialer og byggeprosesser