DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Teflon

Teflon (polytetrafluoroethylen) er en polymer av fluorinert karbonat. Stoffet er særdeles stabilt ved temperaturer opp til ca 400°C eller noe mer og er avstøtende for smuss etc. Det brukes i mange sammenhenger som for eksempel isolasjon for elektrisk utstyr, mange industriprodukter, stekepanner etc.

Det brukes også som beskyttelse av tekstiler som ellers er sårbare for fukt eller smuss og blir da sprayet på materialet. Dette anbefales av og til som behandling av lyse og sårbare møbeltekstiler der det er kommet barn i boligen og økt risiko for tilsmussing.

Industribehandlet teflon avgasser lite eller ikke unntatt ved betydelig oppvarming, men ved spraying kan man ikke utelukke at mikropartikler blander seg med støvet, og at rester av monomerer kan bli inhalert. Dette kan da virke helseskadelig med reaksjoner i lungene - avhengig av dosenivåene.

Slik spraybehandling med teflon bør da ikke gjøres i hjemmet. Det er å anbefale at det gjennomføres lufting/utbaking i et par uker etter teflonsprayingen før møblene tas i bruk hjemme (for sikkerhets skyld).

Ved brann eller annen overoppheting kan avgassingene være livsfarlige eller gi influensalignende sykdom ("polymer fume fever).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Teflon

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser