DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Latex. Lateks.

(kautsjukmelk) er melkesaften/sevjen fra gummitreet Hevea brasiliensis (Parakautsjuktre) som vokser i Brasil og i tropiske/subtropiske land. Det er også andre trær og planter med lateksholdig melkesaft. Trærne kan (utenom tørketid) tappes for ca 80 gram melkesaft hver annen dag. Naturlatex stammer fra dette, mens syntetisk latex fremstilles på forskjellig måte av syntetisk kautsjuk.

Naturlatex inneholder spor av protein som, er meget potente allergener for IgE-reaksjoner. NB en mulig risiko ved bruk av "naturmalinger"

Allergi mot naturlatex

rapporteres stadig hyppigere. Det kan dreie seg om meget alvorlige reaksjoner. Det er også påvist kryss-reaksjoner mellom allergi mot naturlatex og allergi mot bl.a.. banan, avocado og kiwi, kastanjer mm.. Individer med alvorlige reaksjoner på slike frukter har økt risiko for å utvikle latexallergi.

En viktigt kryssreaksjon finnes mellom lateks og bjørkefiken. Bjørkefiken brukes mye som prydplante inne, og saften fra denne planten gir mye allergi. Der en person har fått påvist allergi mot bjørkefiken, bør vedkommende undersøkes med henbliikk på mulig allergi også mot lateks.

Forekomst av naturlatex

Naturlatex forekommer i en rekke medisinske hjelpemidler og artikler slik som:

 • Ansiktsmasker for Dekubitusringer
 • Dren
 • Elastiske bind
 • inhalasjonssapparater
 • Flaskekorker
 • Infusjons-sett
 • Katetre
 • Kirurgiske hansker
 • Klysterslanger
 • Mellomstykker
 • Plaster
 • Sprøytestempler
 • Strikk
 • Varmeflasker
 • Venflon-spisser

Naturlatex finnes også i en rekke vanlige forbruksartikler:

 • Arbeidshansker
 • Baderinger
 • Ballonger
 • Bildekk
 • Bilmatter
 • Bilslanger
 • Brystholdere
 • Dykkermasker
 • Elastiske bind
 • Gummiballer
 • Gummiringer
 • Gummistrikker
 • Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Latex. Lateks

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser