DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Faktablad

Byggforsk har utarbeidet en del faktablad til hjelp i valget av materialer og har til salgs mye nyttig informasjon for byggeprosessen, bl.a. "Byggforskserien" i papirversjon eller CD-ROM. Informasjon om dette finner du på Byggforsks hjemmeside. Hjemmesiden gir også en oversikt over "Teknisk godkjenning" av en rekke produkter (med leverandør) for byggeprosessen. Hjemmesiden har også en rekke nyttige linker. SINTEF byggforsk

Faktablad

  • Ved alle nybygg og rehabilitering av bygg bør det skaffes mest mulig detaljerte faktablad for de byggmaterialer som ønskes brukt
  • Hit hører også informasjon om emisjonsforhold
  • Oversikt over godkjente produkter og forhandlere er tilgjengelig gjennom bla. Byggforsk og Teknologisk Institutt

Teknologisk institutt (TI) er et kompetansesenter med flere oppgaver og tiltak av beydning for innemiljøet, Instituttet er bl.a. engasjert i kvalitetssikring av produkter i byggebransjen. Hjemmesiden er vel verd et besøk. teknologisk institutt.

Statens Byggeforskningsinstitut i Danmark (hjemmeside: sbi.dk ) har i 1995 utgitt Indeklimahåndboken (ISBN 87-563-0878-7). Den er beregnet på arkitekter, prosjektledere, produsenter av byggematerialer og byggherrer og driftsansvarlige for større bygg. Der er det også oversikt over en del viktige materialer (for danske forhold, men med allmenngyldig informasjon).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidebygningenFaktablad

 

AKTUELLE KATEGORIER :
egen bolig
bygningen