DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntaket

1. Uteluft ved luftinntak:

Hvor forurenset er uteluften på de stedene luften trekkes inn i bygget/rommet gjennom ventilasjonsanlegg, vinduslufting og lignende?
Angi skjønn med skår fra 1- 4.

Se Kvalifisert skjønn metoden for yrkesbygg.

Vurdering:

  • 1 = Frisk uteluft hele tiden. Ingen kjente kilder til luftforurensninger i området. Luftinntak og vinduslufting er mot ren, frisk uteluft. Luftinntak for balansert ventilasjon/mekanisk innblåsing er over tak. Luftinntak for mekanisk innblåsing er på vegg i god avstand fra avkastluft (utblåsingsventil). Gode rutiner for drift av ventilasjonsanlegg. Rene ventilasjonskanaler for innblåsingsluft. God opplæring og gode rutiner for drift av ventilasjonsanlegg og for filterskifte, samt adekvat filter for formålet.

  • 2 = Stort sett som angitt for skår 1, men uteluften er i korte perioder forurenset av støv, lukt fra jorder, rapsenger, litt veitrafikk, fjerntliggende industri. Lufting gjennom vinduer bare når uteluften virker ren og frisk. Gode rutiner for drift av evt. ventilasjonsanlegg. Ingen tegn på forurensning av innblåsingsluften.

  • 3 = Relativt hyppige/lange perioder med litt nedslag/lukt fra industri eller biltrafikk i nabolaget - også av og til under vinduslufting. Relativt mye/hyppig støv eller lukt fra landbruksvirksomhet. Luftinntak ved mekanisk innblåsing er i vegg og nær avkastluft. Ingen anledning til å åpne vinduer i tillegg til bruk av ventilasjonsanlegg
    Moderat forurensning av ventilasjonskanal for innblåsning (noe støv rundt innblåsningsventiler). Lite opplæring i bruk av evt. ventilasjonsanlegg. Manual mangler. Noe sjeldent filterskifte.

  • 4 = Lange perioder med litt nedslag/lukt fra nær industri eller biltrafikk. Luftinntak mot moderat eller sterkt trafikkert bygate. Luftinntak fra parkeringplass e.l. Luftinntak ved mekanisk innblåsing er ved bakkenivå, eller kan tettes av løv, isdannelse etc.
    Sterkt forurensende industri, biltrafikk, søppelforbrenning eller liknende finnes tett innpå, eller slik at dominerende vindretning bringer luftforurensningene inn. Betydelig forurensning av ventilasjonskanal for innblåsning (tydelig støvring rundt innblåsningsventiler). Ingen opplæring i bruk av evt ventilasjonsanlegg. Manual mangler. Uhensiktsmessig filter for formålet, for sjelden filterbytte. Et sterkt forurenset kanalsystem gir skår 4 selv om alle andre forhold er tilfredsstillende.

<

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidebygningenKSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak

 

AKTUELLE KATEGORIER :
luftforurensninger
bygningen
uteluft
yrkesbygg
generelt om innemiljø i yrkesbygg
uteområdet
luftkvalitet