DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

bygningen

Kategorier:

materialer og byggeprosesser
drift og bruk
luftkvalitet
ergonomi og sikkerhet

Dokumenter:

Våt-betonglitteratur
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
Faktablad
KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Feil om teppegulv
El-overfølsomhet- og vernetiltak. Oppfølging 2

 

DU ER HER :

Forsidebygningen

 

AKTUELLE KATEGORIER :
yrkesbygg
skoler og barnehager