DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Påvisning av helseskadelige forurensninger inne

Hvordan kan vi finne ut hva som er galt der pasienten bor eller arbeider? Det finnes en rekke forskjellige metoder som kan brukes til å kartlegge inneklimaet. Da kan man et stykke på vei finne ut om det er noe ved inneklimaet som ikke er tilfredsstillende i forhold til vanlige normer som angis i Helsetilsynets veiledninger, og medisinsk skjønn.

Det forteller oss imidlertid som oftest ikke om det er noen sammenheng mellom feil i inneklimaet og et enkelt individs plager. Den kunnskap (eller formodning) vi har om sammenhenger i dette, har vi fra undersøkelser av et større antall individer i forskjellige slags inneklima. For et enkelt individ med plager må man vanligvis nøye seg med å trekke konklusjoner ut fra slike statistisk begrunnede materialer. Da kan man komme frem til en konklusjon med en viss sannsynlighetsgrad, men ikke lengre. For bevisførsel kreves kontrollerte provokasjons- eller eksponeringsprøver, som vanligvis ikke er mulig å få gjennomført i praksis.

Det finnes mange firmaer som påtar seg målinger og analyser av luftforurensninger inne. De kan måle mengden av en og annen gass (flyktige organiske komponenter (VOC) og svevestøv i luft eller støv på flater og forekomst av radon inne mm. Alle firmaer er ikke like seriøse!

Hvor mye koster en slik undersøkelse? Svaret på det er at det kan bli meget dyrt i forhold til nytten for det enkelte individ. Valg av fremgangsmåter må bygge på disse reservasjonene - kanskje en billigere måte er like bra! Kvalifisert skjønn metoden (KSM) er en slik billig metode som faktisk kan fortelle meget mer enn mange målinger. Attpå til kan du gjennomføre den selv bare ved å følge veiledningen!.

Les mer i dokumentet Undersøkelser av innemiljøet

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidegenerelt om målinger og analyserPåvisning av helseskadelige forurensninger inne

 

AKTUELLE KATEGORIER :
generelt om målinger og analyser
luftforurensninger
tiltak