DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

yrkesbygg

Først skaper vi bygningene - deretter er det bygningene som skaper oss!

Kategorier:

bygningen
uteområdet
generelt om innemiljø i yrkesbygg
ENØK / HENØK

Dokumenter:

Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
KSM for yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntak
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
KSM for yrkesbygg 14. Belysning
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Materialer og renhold
Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
Ventilasjon i yrkesbygg
WHO: Godt inneklima er en menneskerettighet
KSM for yrkesbygg. Kvalifisert skjønn metoden for kartlegging av inneklima/innemiljø
Radon
Er luften inne god nok?
Kontorstoler er støvbomber
Dokumentasjon, bevis og indisier
Dårlig renhold - og hodepine mv.-på jobben
El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.

 

DU ER HER :

Forsideyrkesbygg