DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Gode råd for innetemperatur

  • Forsøk best mulig å holde innetemperaturen mellom 20 og 22° C i den kalde årstid, fortrinnsvis med bruk av termostatregulering som regulerer temperaturen ned til f.eks. 15° C om natten.
  • Sentral regulering av temperaturen i skoler og barnehager gjør det umulig å regulere temperaturen etter behov. Det bør være individuell termostatregulering i hvert rom.
  • Temperaturregulering og ventilasjon bør være separat. Der det likevel tilføres varmluft i ventilasjonsanlegget, må tilluftsventilen plasseres riktig - ikke høyt på veggen slik at det bare er oppunder taket at luften er varm nok.
  • Termostater i de enkelte rom må beskyttes mot fikling. En bestemt person (miljøverner) bør ha ansvar for lokal regulering etter behov.
  • Ikke senk temperaturen om natten så mye at bygget blir betydelig nedkjølt. Det skaper "kuldetrekk" fra vegger og gulv og krever ofte mye energi for å få opp varmen igjen
  • Barn med høyere aktivitetsnivå inne enn voksne har det ofte best med litt lav innetemperatur, men trenger å ha det litt varmere når de er i ro. Dette reguleres best med bekledningen.
  • Unngå trekk. Trekkfulle vinduer og dører bør tettes. Det er god HENØK.
  • Er det gulvkaldt, lønner det seg å finne ut hva som er årsaken og utbedre denne (ikke med teppegulv). Er det fortsatt gulvkaldt, hjelper det med varme sokker/tøfler og å kle litt ekstra på småbarn som leker på/nær gulvet.
  • Unngå strålevarme. Få best mulig solavskjerming der det trenges.

Det finnes en rekke produsenter av solavskjermende glass og solfilm, prøv f.eks. Vekst og Ganta (i Oslo).

Temperaturen betyr mye for oss mennesker. Både for lav og for høy temperatur kan virke på trivsel, komfort, evne til læring, arbeidslyst, arbeidsevne, arbeidshastighet og resultater, uhell, tabber, feil, skader og ulykker.

Samtidig som vi innretter oss med tanke på helse og komfort, er det en selvfølge også å tenke på skjebnen til kloden vår og våre etterkommeres behov. Bærekraftig utvikling går ut på at vår bruk av ressurser ikke ødelegger miljøet. Hit hører at ingen sløser med energi.

Energiøkonomisering (ENØK) er viktig. Dette krever at alle er ENØKbevisste, men helse må settes først, så vi tar sikte på helse- og energiøkonomisering (HENØK).
Det er etablert regionale ENØK -sentre i hvert fylke, se www.enova.no. Fra tilskuddsordninger.

(Sist oppdatert 26. juni 2008)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidetiltakInnetemperatur - Gode råd

 

AKTUELLE KATEGORIER :
temperatur
tiltak