DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

helseundersøkelser

Dokumenter:

Ørebromodellen
Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
Inneklimasyke. Inneklimasykdommer
Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser

 

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserhelseundersøkelser

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser