DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Forskningsnytt om kjemisk miljøintoleranse/MCS: Objektive funn ved spesiell hjernetomografi.

Spanske forskere (Orriols et al.2009) undersøkte 8 personer med MCS (MCS-risikanter) og 8 kontrollpersoner uten slik overfølsomhe.
Det ble utført hukommelsestester og andre nevrokognitive tester og alle ble så undersøkt med Single photon emission computed tomography (SPECT).

Det er en radiologisk undersøkelse som likner MR, men er mer avansert.
Under undersøkelsen av hjernen ble det sprøytet inn et spesielt kontrastmiddel med et radiokativt stoff.
Kontrastmidlet som ble valgt har kjemiske egenskaper som gjør at det bindes til spesielle vev og kan vise om det er aktivitet eller ikke i forskjellige områder av hjernen.
Den radioaktive utstrålingen fanges opp av et spesielt kamera (gammakamera). Gammastrålingen avtar ganske raskt og skader ikke hjernen.
Spesielt interesserte kan lese om SPECT hos Wikipedia.

MCS-risikantene og kontroller ble så eksponert for kjemikalier i lave ikketoksiske konsentrasjoner etterfulgt av den samme radiologiske undersøkelsen og de andre testene.

Forskerne fant at MCS-risikantene etter eksponeringen fungerte dårligere på de nevrokognitive testene og viste SPECT resultater som var markert forskjellig fra SPECT resultatene hos kontrollene. Hos MCS-risikantne viste den radiologiske unsdersøkelsen feilfunksjone spesielt i områder i hjernen som er knyttet til lukt

Ut fra dette konkluderte forskerne at MCS har sammenheng med nevrofysiologiskfeilfunksjon i hjernen.
Dette samsvarer godt med hypotesen til Bell og med de godt underbygde indisiene som er presentert av Pall slik det er omtalt i . Kjemisk miljøintoleranse/MCS Mekanismene, Kjemisk miljøintoleranse/MCS Diskusjon og i Forskningsgjennombrudd for kjemisk miljøintoleranse/MCS?.

Litteratur
Orriols R, Costa R, Cuberas G, et al. (2009: Brain dysfunction in multiple chemical sensitivity. J Neurol Sci. 287(1-2):72-8
Se også Kjemisk miljøintoleranse. Litteratur og litteraturreferansene i Kjemisk miljøintoleranse/MCSW Diskusjon og i Forskningsgjennombrudd for kjemisk miljøintoleranse/MCS?.

Kjell Aas ©
(Sist oppdatert 16. mars 2010)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserForskningsnytt om kjemisk miljøintoleranse/MCS: Objektive funn ved spesiell hjernetomografi.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
mekanismene
overfølsomhet
sykdom og helseeffekter