DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Bakterieinnholdet i støv

Alt støv inneholder levende og døde mikroorganismer av forskjellige typer: bakterier, muggsopper og alger. Mange er helt uskadelige. Det gjelder for eksempel mange normalt forekommende støvbakterier. I våtrom og fuktige omgivelser kan det opptre skadelige bakterier

Petrifilm kan brukes til å skaffe et inntrykk av forekomst av levende mikroorganismer i støvet ("hygienekontroll av overflater").

Produseres av 3M . Leveres av Food Diagnostics AS, Sognsv4, Postboks 5037 Majorstua , 0301 Oslo. Tlf 22 60 88 58 (dir Heidenreich) som gir god informasjon og service. Grei bruksanvisning og dokumentasjon. Pris ca kr 6.- pr film totalkim (pk a 100), men for muggsopper og gjærsopper atskillig dyrere.

Undersøkelsen: Det brukes 3M Petrifilm "totalkim" levert av Food Diagnostics, Oslo og i henhold til bruksanvisning derfra.

Prøve tas fra de samme lokalisasjoner som evt støvdekkeprøver, ikke mer enn 20 cm fra disse - f.eks. i alt 8 prøver pr rom med 2 fra hvert nivå.

Petrifilm toppfilmen løftes opp, og tørrgel på bunnfilmen fuktes med 1 ml sterilt vann hvoretter toppfilmen legges nedpå igjen og fuktigheten fordeles som anvist i bruksanvisningen. Dette står minst 30 min, evt oppbevares i kjøleskap i inntil 7 døgn før bruk. Ved bruken løftes toppfilmen opp, og den avmerkede prøvesirkel eller del av denne på toppfilmen presses med et jevnt trykk mot flaten som skal undersøkes. Deretter legges toppfilmen tilbake mot bunnfilmen med gel, og dette oppbevares så i ca 30 grader C eller høy romtemperatur i 4 dager før avlesning. Antall kolonier telles/beregnes i henhold til bruksanvisning og skåres som anvist: (< 25 = svært bra (1) :25-50 = Bra (2); 50-100 = Akseptabelt (3); 100 - 200 = Mindre bra (4); 200 - 300 = dårlig (5) og > 300 = svært dårlig (6).)

Omsatt til 1-4 skår angis dette slik: < 50 = 1; 50 - 100 = 2; 100 - 300 = 3; > 300 = 4

I Skoleundersøkelsen i Bærum: Miljørent i Bærumskolene er brukt følgende skår, som kanskje er bedre (litt romsligere!):

1 = <100, 2 = 100 - 400, 3 = 400 - 1000, 4 = > 1000

Dette ble brukt av elevene selv i en skoleundersøkelse i MEIS-programmet tilrettelagt og beskrevet av teknisk hygieniker Lars Johnsen i Bergen (Nå Teknisk institutt, Oslo). Petrifilm ble skaffet fra Næringsmiddeltilsynet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyserBakterieinnholdet i støv

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
støv