DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)

Hensyn til helse må gå foran energiøkonomiserende hensyn, derfor HENØK og ikke bare ENØK. Det er dog viktig å vurdere hvordan de bygningsmessige og driftsmessige forholdene er tilrettelagt for dette. Gjennom fyringssesongen er det mange som bruker varmeelementer (i tillegg til lysarmatur, datautstyr etc og personenes egen funksjon som varmeelementer) på en slik måte at ventilasjonsanlegg i høy grad brukes til å lufte ut overskuddsvarme (= skår 3- 4).
Oppvarming gjennom ventilasjonssystemet er ikke å anbefale (bortsett fra varmegjenvinning evt supplert med beskjeden forvarming ved sterk kulde ute). (les også om varmepumper og Luft-til- luft varmepumpe)
Innblåsing av varmluft over hodehøyde med avsugsventil også høyt plassert forekommer noen steder. Det gir kortslutning av varmestrømmen over hodene på brukerne (= ENØK/HENØK skår 3-4) .
Dårlig vedlikeholdte vinduer med betydelig varmetap er vanlig (= skår 3- 4).
Bygningen er sjelden tilrettelagt slik at personalet kan lære seg til å slukke unødvendig lys, men der det er mulig, bør ENØK-bevissthet foreligge. Gjør den det?

Hel avstengning av varmekilder om natten eller i ferier kan spare strøm, men kan også føre til at bygningsmassen blir for sterkt avkjølt og krever mer energi for oppvarming igjen - men det er i alle fall dårlig HENØK!
Det er bedre ENØK og HENØK å gjennomføre kortvarig (3-5 minutter) gjennomtrekk ved lufting enn å la vinduene på en og samme vegg stå åpne i 15- 20 minutter.

Avstengning av ventilasjonsanlegget om natten og fridager etc fører til økte konsentrasjoner av kjemiske agens som avgasser inne i rommet. Selv om ventilasjonen settes på tidlig om morgenen igjen, vil de høye konsentrasjonene av kjemiske stoffer for mellomperioden føre til høyere konsentrasjoner av dem på depotstøv som senere blir svevestøv, og til avgassing til luften gjennom langsom avgivelse igjen til luften (desorpsjon) fra annet materiale.


 • Skår 1 (godt) :
  Bedriften og alle ansatte har en bevisst og aktiv holdning til energisparing, men uten at dette er i konflikt med hensyn til helse og trivsel.
  Det holdes optimal, termostatstyrt temperatur og belysning gjennom hele arbeidstiden, og dette reduseres til det aller nødvendigste utenom arbeidstiden. Lys står ikke på i ubrukte rom. Tette og varmeisolerende vinduer. Varmekilder og ventiler er hensiktsmessig plassert. Det brukes eventuelt fjernvarme og/ eller hensiktsmessig varmepumpeanlegg (men dette er ikke et krav for skår 1).
  Skår 2 (mindre godt, men akseptabelt)
  Stort sett som for skår 1, men med små unntak: Det står unødig lys på i enkelte ubrukte rom. Noen varmekilder er uhensiktsmessig plassert. Det gjennomføres ugunstig vinduslufting. Ved bruk av luftkjølingsanlegg må noen ansatte ta på ekstra klær.
  Skår 3
  Ikke termostatstyrt romtemperatur. Ventilasjon/vinduslufting må av og til brukes for å fjerne overskuddsvarme. Plassering av innblåsings og avsugsventiler i ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning / varmluft skaper kortslutning av luftstrøm. Ventilasjonsanlegg stenges av helt utenom arbeidstid. Lys står på i ubrukte rom og/eller lenge etter arbeidstidens slutt. Personalet er lite ENØK-bevisst. Drift (driftssansvarlig) er lite helseorientert.
  Skår 4
  Det gjennomføres ikke tiltak for energisparing, eller energiøkonomisering er i konflikt med hensyn til helse, trivsel og arbeidsevne.


  (*-ENØK-litteratur for boliger: Se Idéhefte for huseiere og husbyggere. Utgitt av Opplysningsaksjon for energiøkonomisering, postboks 8394 Hammersborg, 0129 Oslo)

  Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekvalifisert skjønn-metodenKSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
ENØK / HENØK
om innemiljø og inneklima
drift og bruk
kvalifisert skjønn-metoden
yrkesbygg
økonomi