DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

KSMlitteratur.

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

 • Aas K (1999): Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegging og tiltak. Høyskoleforlaget 1999.
 • Aas, K (1995): Allergiske Barn. Cappelen, Oslo. 3. reviderte utgave, opplag 2 1995
 • Aas K, Levy, F (1994): Hus og Helse. Cappelen, Oslo, 2. opplag 1994.
 • Aas K, Andersen T, Becher R, Berner M (1995): Barns innemiljø. En undersøkelse av norske boliger. Tidsskr Nor Lægeforen 1995; 115: 2048 - 51.
 • Innemiljø i skolebygg. Et forskningsprosjekt i samarbeid mellom HD kommune, Oppland fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune. Delfinansiert av Norges Forskningsråd (NFR). Prosjektleder: overingeniør Håkon Kleiven, Oppland fylkeskommune.
 • Aas K (1997): Tidsskr. Nor lægeforen 117:4115-17
 • Aas, K(1995): Allergiske Barn. Cappelen, Oslo. 3. reviderte utgave
 • Aas K, Levy, F (1994): Hus og Helse. Cappelen, Oslo, 2. opplag .
 • Aas K, Andersen T, Becher R, Berner M (1995): Barns innemiljø. En undersøkelse av norske boliger. Tidsskr Nor Lægeforen 115: 2048 - 51.
 • Rogalandsforsk (1997): Innemiljø i skolebygg Rogalandsforskning:. Rapport RF-97/036 (920 elever i ungdoms- og videregående skole)(skår 2)
 • Bærum Kommune (1996): Miljørenhold i Bærumskolene. Rapport (K.Aas), Bærum kommune. FDV-etaten: 1996 (815 elever i 5. Og 6. Klasse barneskole)
 • Aas K (1997): Aktiv MEIS i Bærumskolene. Rapport (K.Aas) (ca 3000 elever i barneskoler)
 • Arbejdstilsynet (1996): Sjuka hus symptom och astmasymptom i skolmiljøn. Arbejdstilsynet, Sverige. Rapport 2/96 AMF 92-0166. (2663 elever + 2609 personal i 39 grunnskoler og 9 videregående skoler
 • Aas K (1995): Hvordan er innemiljøet i din egen bolig? «Kvalifisert skjønn modellen (KSM)». Allergi i Praksis, 1: 22-
 • Aas, K (1999): Godt innemiljø for barn. Veiledning i kartlegning og tiltak. Høyskoleforlaget (med fyldigere KSM-veiledninger og –bakgrunnstoff).

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekvalifisert skjønn-metodenKSMlitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
kvalifisert skjønn-metoden
litteratur