DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Naturlige magnetfelt

I folketro, myter og visse kretser av "naturmedisinere" blir det hevdet at "naturlige magnetfelter" fra visse bergarter og -særlig - vannårer under jordoverflaten kan påvirke helsen på mange måter. (Her kommer diskusjonen om nytten av bruk av "ønskekvist" sterkt inn - uten at det skal drøftes her). Ikke minst for gikt er det en ganske utbredt tro at visse underjordiske magnetfelter kan forverre tilstanden. Ut fra dette gjennomføres en del tiltak helt uten vitenskapelig prøving eller begrunnelse. Hit hører flytte sengen til andre steder eller endre retningen på den, blyplater under sengen osv.

"Tro kan flytte berg - og senger!"

Det hevdes også at underjordiske magnetiske felter (påvist med ønskekvist) virker på veksten av planter og trær.

. El-allergi

Dette er iallfall ikke allergi! En bør bruke betegnelser som el-intoleranse eller el-overfølsomhet

De mest vanlige plager som hevdes skyldes "El-allergi" er hudproblemer med kløe og rødflammethet, særlig i ansikt og på halsen i forbindelse med arbeid foran dataskjerm. Hudproblemene skyldes sannsynligvis mest at støv som er ladet opp av skjermen blir trukket inn i nær kontakt med hud og slimhinner. Dette skjer under påvirkning av det statiske elektriske feltet mellom skjermen og operatøren. Dette er da forhold som ikke bare avhenger av terminalen, men like meget av hele inneklimaet med temperatur, luftfuktighet, gulvbelegg, rengjøring, bruk av tepper, loddenfaktor etc. og forekomst av syntetiske stoffer i stolseter og klær. Svenske undersøkelser viser at personer med astma- og allergiproblemer blir lettere rammet, og kvinner oftere enn menn.

I tillegg til hudproblemer er det mange som klager over hodepine, tretthet, svimmelhet og andre nevrofysiologiske symptomer. Noen få hevder at de etterhvert også utvikler overfølsomhet på samme måte overfor andre kilder til lavfrekvente elektriske og magnetiske felt, som f.eks. TV-apparater, lysrør, glødelamper og varmekabler. I undersøkelser av dette har man ikke funnet noen entydig sammenheng mellom elektromagnestiske felt målt på stedet, og pasientens plager. De samme plagene kan skyldes andre forhold i klimaet, og kan også være rene stressfenomener.
Ved Karolinska Institutet i Sverige har forskeren Lena Hillert disputert for doktorgraden over emnet "Hypersensitivity to electricity". Hun fant ingen bevisbare holdepunkter for fenomenet "el-allergi". ( Hillert, L (2001): Hypersensitivity to electricity. Symptoms, risk factors and therapeutic intervention. Thesis, Karolinska Institutet, Stockholm (se nettsiden til Karolinska Institutet)

På den annen side finnes det enkelte mennesker som hevder at de blir dårlige, spesielt med hodepine når de er i nærheten av utstyr som kan omgis av elektromagnetiske felter, slik som mobiltelefoner. Merst kjent av disse er vel Gro Harlem Brundtland, referert i Aftenposten i mars 20002.
I Sverige hevder kvalifiserte folk at det der er så mange som 200 000 personer med el-intoleranse. En dosent i nevrovitenskap ved Karolinska Institutet, docent Olle Johansson, hadde e januar 2003 et langt debattinnlegg i Aftonbladet med overskriften: " Ta elallergikrna på allvar, Persson". Det er klart at når så mange hevder å bli syke av noe bestemt (her el-intoleranse), så må problemet tas på alvor!
Det finnes dog ingen forskning som peker på annen behandling enn å unngå de sykdomsutløsende kildene.

Les artiklen
Dette er et meget vanskelig område, og jeg anbefaler at man i aktuelle tilfeller tar kontakt med Statens Strålevern, 1345 Østerås.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideelektromagnetismeElektromagnetisme - naturlige magnetfelt, el-allergi

 

AKTUELLE KATEGORIER :
elektromagnetisme