DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Elektromagnetisme, Magnetisme litteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Johansen C (2001):Udsættelse for elektromagnetiske felter og risiko for sygdomme i det centrale nervesystem blandt ansatte ved danske elselskaber. Ugeskrift for læger 164: 50-54. (skår 2)
  • Norges offentlige utredninger (1995). Elektromagnetiske felt og helse. Forslag til en forvaltningsstrategi. NOU 1995:20, Oslo. Statens forvaltningstjeneste, Seksjon statens trykning 1995.

  • Schmidt F, Mannsåker T, Løvlie R (1999): Kreatinin og kalsium i urin og blod etter kortvarig eksponering for magnetfelter. Tidsskr Nor Lægeforen 119: 491-4 (skår 2 - 13 referanser)

  • Tynes T (1999): Er nettfrekvente elektromagnetiske felter helseskadelige? Tidsskr Nor Lægeforen 119: 490 (skår1-2)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideelektromagnetismeElektromagnetisme, Magnetisme litteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
elektromagnetisme
litteratur