DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM


Hygieniske hustavler (1904)

ved Dr. Caroline Steen

Frisk luft!

 1. Tag dybe aandedrag. Øv dig deri, indtil du i hvert aandedrag kan optage den dobbelte mængde luft af, hvad du nu i alm. gjør
 2. Hold ryggen ret og skuldrene tilbage, saa faar lungerne plads til at kunne modtage mere luft, hver gang du innaander.
 3. Sørg for at aande i ren luft og husk, at det er du selv og andre mennesker, der først og fremst fordærver luften.
 4. Lad sovekammerets vinduer staa aabne dagen igjennem og sørg for, at sengerne staar opslaaede.
 5. Luft spisestuer før og efter alle maaltider.
 6. Luft dagligværelserne om natten. Husk, at natteluften i byerne er renere end den om dagen.
 7. Luft al tobaksrøg ud straks. Lad navnlig ikke børn innaande tobaksrøg.
 8. Luft kjøkkenet og spiskammeret vel og ofte
 9. Hold deg selv ren og bær rene klæder, thi sved og smuds paa hud og klæder fordærver mest af alt luften i rummet.
 10. Frygt ikke den kolde luft, hvis den kun er ren. Intet forkøler mere end uren varm luft. Den er tung at aande og for tynd for dine lunger.
 11. Før en haardnakket kamp mot støvet; thi støv fordærver luften.
 12. Vask dine gulv; fei dem ikke. Tør støv med vaad klud, thi saa fjernes støvet og hvirvles ikke op i luften.
 13. Vask ofte gardiner og andre støvsamlere; det friskner luften i dine rom.
 14. Pust ofte for aabne vinduer, tilbring mest mulig tid i det frie, trav dygtige lange ture hver dag.
 15. Frisk luft er den bedste læge og den bedste medicin og - den koster intet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsideom innemiljø og inneklimaHygieniske hustavler

 

AKTUELLE KATEGORIER :
om innemiljø og inneklima
sykdommer og plager