DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Emisjon (avgassing)

Emisjon fra materialer kan studeres i spesielle material-klimakamre som finnes bl.a. på NTNU (kontakt 1. amanuensis Olav Bjørseth) og ved Byggforsk (kontakt Jørn T Brunsell eller Ingunn Milford). Byggforsk bruker også et "luktpanel" i tillegg til måling av emisjoner. Som emisjonskammer brukes det danske CLIMPAQ. Dette har etter hvert fått bred anvendelse og beskrives/brukes i mange publikasjoner.

Emisjonsfaktor (EF) beskriver avgivningshastigheten av flyktige stoffer (VOC) hos materialet/materialkombinasjonen og angis som: vektenhet per kvadratmeter og time:
mikrogram/m² x h
.

Det er vanlig å angi EF4 og EF26 for henholdsvis 4 og 26 uker etter produksjonen av materialet.

Emisjonen måles enten i spesielle kammer eller i aktuelle rom.

Eksempelvis angis EF fra gulv i et rom slik: C= EF/ x.y der C er konsentrasjonen av flyktige stoffer (ug/m3), x er antall luftvekslinger pr time (ggr/h) og y er takhøyden i rommet (m).

NB samvirke mellom faktorer: f.eks. våt betong som underlag for linoleum kan føre til helt andre emisjonsforhold enn det som linoleum på tørt gulv gir.

Til privat hjemmebruk kan du få et inntrykk av emisjon fra spesielle stoffer og materialer ved å bruke luktkammer

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidegasserEmisjon

 

AKTUELLE KATEGORIER :
gasser