DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Nyoppdaget fukt og muggsoppvekst hos mange

Til denne nettsiden kommer det jevnt og trutt spørsmål om nyoppdaget muggsoppvekst. Alle får personlig svar tilbake, men mye av dette er så ensartet at det blir meningsløst å referere dem hver for seg i egne dokumenter i nettsiden.
Det dreier seg om fukt og muggsoppvekst som på et vis er selvforskyldt. Her er en slags standardbeskrivelse av problemene og spørsmålene:

”Gjennomsnittsspørsmål”
: (vanligvis mottatt desember – mars)
Vi (2 voksne og to skolebarn) har en bolig som ble bygget for 4 år siden og som vi kjøpte for to år siden.
Den er moderne, praktisk, lys og varm og vi trives godt.
Problemet er at det har dukket opp noe brunsvart smuss med prikker og små flekker på tapetet bak sengen til minstemann på 8 år. Barna deler soverom.
Det var ganske lite smuss til å begynne med og lett å vaske bort, men nå er det kommet igjen, så vi mistenker at det er muggsopp, men vi kjenner ingen lukt som tyder på det.

Hvordan kan vi få undersøkt om det er det? Hvis det er muggsopp, kan det da være farlig for guttene våre? Er det OK å vaske det bort og evt. male over? Hva bør vi vaske med og hva slags maling skal vi i så fall bruke?

Nå på vinterstid sover vi med lukkede vinduer, men i soveromsvinduene er det luftespalter som holdes åpne hele tiden selv om det er kaldt ute.
Hvis det er muggsopp i en så moderne bolig, må vel det skyldes en eller annen feil i bygningen? Selgeren har ikke opplyst om noe sånt, og vi lurer å på om vi kan kreve at han ordner opp i dette slik at det ikke koster oss for mye.
Bør barna flytte ut til dette er ordnet?

SVAR

(”Gjennomsnittsvar”)
Etter beskrivelsen er dette en moderne og godt isolert (”tett”) bolig med naturlig ventilasjon.
Ved slik ventilasjon skal friskluft komme inn og bytte ut brukt luft gjennom ventilspalter i vinduer eller klaffventiler i yttervegg uten bruk av vifter annet enn eget avtrekk i kjøkkenet og forhåpentligvis også på badet.
Det er derfor det oppstår slike problemer som dette. Effektiviteten av luftskiftet gjennom slike ventiler varierer mye. Den er bl.a. avhengig av værforhold, luftstrømmer og trykkforholdene rundt huset ute og trykkforhold inne. Ofte kan ikke dette gi tilstrekkelig luftskifte.

Fukt i tette hus

Selv om luftkvaliteten inne ikke kjennes direkte dårlig, blir luftskiftet for dårlig særlig i forhold til mengden av fukt som produseres inne. I moderne husholdninger blir fuktbelastningen relativt stor.
Når det er fuktig vær ute (utenom tørre kuldeperioder) trekkes fuktig uteluft inn. I tillegg til det mettes inneluften av vann fra vasking, dusj (kanskje for langvarig?), oppvaskmaskin, vaskemaskin, tørketrommel, fuktig tøy osv.

Hver aktiv person puster ut opptil 1 liter vann i døgnet. Slik er det også om natten. Soverom kan betraktes nesten som våtrom når det er i bruk, og særlig hvis rommet er relativt lite.

I løpet av en natt puster de to guttene ut litt under en liter til en inneluft som allerede er ganske fuktig.
Varm inneluft kan ta opp i seg ganske mye vann.
Kald luft kan derimot ikke holde på vannet, så når den varme luften med høyt vanninnhold blir avkjølt, felles vannet ut. Kondensfukt opptrer derfor på (litt) kjøligere flater som særlig finnes på vindusglass og yttervegg.
Særlig utsatt er yttervegg på tildekkede steder som ikke nås av varmestråling, slik som bak senger, kommode, hyller, skap og andre møbler, samt bak bilder som henger på ytterveggen.

Inspiser risikostedene hver vinter og vår! Følg sjekkliste for fuktrisiko
På slike steder kommer fuktskadene først med svak misfarging i flekker. Opptrer tegn på fuktskade, må årsaken / kilden finnes og fjernes. Det kan allerde ha kommet muggsoppvekst. Se Påvisning og fjerning av muggsopp. Dokumentet er reparert etter skade og oppdatert 13. juni 2008.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidefuktNyoppdaget fukt og muggsopp hos mange

 

AKTUELLE KATEGORIER :
målinger og analyser
sopp og mugg
egen bolig
fukt
om innemiljø og inneklima
luftkvalitet