DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vann (H2O)

Rent vann er avgjørende viktig for alt liv, men også for vann er det viktig at dosene er tilpasset de individuelle behovene. "For mye og for lite forderver alt". Det gjelder i høy grad innemiljøet og inneklimaet .

Det vannet som vi tar inn i bygningene våre, er imidlertid ikke rent H2O. Det inneholder bl.a. CO2 og forskjellige salter (som bidrar til at vannet smaker godt). Kommunalt vann er som oftest desinfisert med klor. Det hender dog at brønnvann eller kommunalt vann er av så dårlig kvalitet at det gir sykdom - vanligvis fra mage-tarmsystemet. Det er heldigvis sjelden.

I tillegg til klor (eller evt andre kjemikalier), kan "godt vann" fra springen inneholde forskjellige salter og mengder av levende og døde bakterier, humus (dødt organisk materiale fra jord), plankton (levende, frittsvevende primitive organismer. Innsiden av gamle vannrør kan være grodd med mye moseliknende alger, og en del produkter fra disse kan komme i drikkevannet. De er uskadelige der, men kan tørke inn fra vannsøl og bli en del av støvet inne .

Når vann fordamper for eksempel på gulv og møbler etter rengjøring, tørker slike organismer inn og blir en del av støvet som vi puster inn. Det er sannsynlig at de er uskadelige for de fleste.

Noen (meget få) mennesker hevder at de er "allergiske" mot vannet. Det er en høyst tvilsom påstand som dog må tas på alvor. De som har det slik, har det vanskelig!

For noen har det vist seg at det egentlig dreier seg om kuldeintoleranse ("kuldeallergi") med kløende utslett ved bading, i snø, i regnvær eller dusj . Andre tilfeller krever en omfattende diagnostisk innsats som sannsynligvis vil vise at det er andre ting enn vannet man skal skylde på.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidefuktVann

 

AKTUELLE KATEGORIER :
allergi
fukt
drift og bruk