DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Luftfuktmåling

Hygrometre til et par hundre kroner er vanligvis ganske upålitelige. Mer pålitelig er "slyngehygrometre" av den typen som finnes i "INNEKLIMAKOFFERTEN". Det brukes slik: Lufttemperatur i rommet avleses. Kulen på slyngehygrometret fuktes og hygrometret "slynges" noen ganger rundt i luften. Temperaturen måles. Forskjellen i temperatur angir luftfuktigheten. Dette avleses i en egen tabell.

Det finnes også pålitelige digitale fuktmålere, evt med dataloggere for luftfuktighet (men de må kalibreres for å være pålitelige!)

Luftvaskere

er egentlig luftrensere der støvet fanges opp i vann. De gir fra seg mye vann (kan forbruke 5 liter i døgnet) og øker luftfuktigheten betydelig. Markedsføres aggressivt og uten pålitelig dokumentasjon.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidefuktLuftfuktmåling

 

AKTUELLE KATEGORIER :
fukt