DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Gummibelegg

Gulvbelegg av syntetisk kautsjuk har hittil vært lite anvendt i Norge, men brukes mye bl.a. i Tyskland og etter hvert også i Danmark. OBS! Selv om det reklameres med at det dreier seg om syntetisk gummi (syntetisk kautsjuk), kan materialet inneholde noe lateks . Tross utbredt bruk bl.a. i Tyskland foreligger det dog (foreløpig - i 1999) ikke noen melding om lateksallergi i slik sammenheng.

Gummigulv kan synes å ha mange fordeler, men det er vanskelig å peke ut ulemper så lenge erfaringene er begrenset for langvarig bruk og vedlikehold etc.

Belegg av syntetisk kautsjuk er fri for ftalater og andre myknere, eller formaldehyd. De kan dog inneholde noe naturgummi (lateks, se dette). Det er mange farger og mønstre å velge mellom. Liming med gummilim. Produsenten angir at materialet avgir en beskjeden initial lukt som forsvinner etter kort tid og spesielt etter første gangs overflatebehandling (spesiell - egen veiledning). Skal ikke bones, men behandles med egen polish i rengjøringsvannet.

(Produkt: Nora. Produsent: Bayer. Leverandør Freudenberg Building, Park Allé 350 D, DK-2605 Brøndby, Danmark. Agentur i Norge: Pål Moe Kristoffersen, tlf 33 30 59 02, fax 33 30 59 04)

  • Hovedsubstansen er styrenbutadien. Erfaringer fra tidligere er at styrenbutadiengummi i lang tid kan gi en noe irriterende lukt (muligens p.g.a. styren).

Emisjonsdata for belegget på betong viser TVOC 2400 ug/m² h etter 4 uker og 460 ug/m² h etter 26 uker. Med materialet på glasskive var tallene henholdsvis 40 ug/m² h og 10 ug/m² h. med toluen som referanse. Hovedsakelige komponenter var butyldiglykopl og butyldiglykolacetat.

  • Det er også innblandet naturlateks. Lateksallergi er et økende problem i alle industrialiserte land (og i land der det produseres naturlateks). Med aldring eller fra partier som er utsatt for sterk varme (for eksempel sterk solstråling) kan det kanskje være en risiko for uttørking av overflaten og støvdannelse til luften? Hva med avsliping når det bringes inn sand med fottøy?

Ved legging av gummibelegg brukes Casco gummilim som er en dispersjon av akryl/copolymer. Viktig med god herding (helst 14 dager før belastning) og utbaking!

Ved legging av gulvbelegg brukes ofte lim med betydelig avgassing. Dette krever god utlufting før rommet tas i bruk. Skjønnsmessig anbefales utbaking i minst 14 dager. Se "utbaking"

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidematerialer og byggeprosesser gulvGummibelegg

 

AKTUELLE KATEGORIER :
gulv