DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Belegglitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

  • Gustafsson H (1998): Golvmaterial på olika typer av fuktiga betonggolv. Chalmers tekniska högskola. Publlikasjon Å-98:13 1998.
  • Kirchner, S et al( 1993): Characterization of volatile organic compounds emission from floor coverings . Proceedings of Indoor Air '93; 2: 455-460. (ingen referanser) skår 1-2.
  • Paulsen J (1999).LCA på golvmateriell - fallstudier med särskild hänsyn til användningsfasen. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. (ISB 91-7170-462-0).
  • Paulsen J (2001)::Life cycle assessment for Building products. Thesis. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (ISBN 91-7283-098-0.)(skår 1)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidematerialer og byggeprosesser gulvBelegglitteratur

 

AKTUELLE KATEGORIER :
litteratur
gulv