DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap

 • Miljøkvalitet omfatter kostnader og miljøbelastning sett samlet under materialets livsløp
 • Hele livsløpet der man tar med vedlikeholdsbehov og vedlikeholdsmaterialenes miljøkvalitet hører inn under dette

 • Materialer som karakteriseres som miljøvennlige, kan dog være helseskadelige,


Kostnadene omfatter produksjons- og andre investeringskostnader, energikostnader, arbeidskostnader, drifts-, vedlikeholds- og utskiftningskostnader, renholdskostnader og rentekostnader m.m..

Miljøbelastningen omfatter råstoff, produksjon, bruk, transport og avhending. Praktiske og reelle mulighetene for gjenbruk er en viktig del av dette.
Det at et produkt karakteriseres som miljøvennlig, behøver ikke bety at det ikke kan være helseskadelig under forskjellige forhold, f.eks. ved feilaktig bruk. Kjente og mistenkte helseeffekter må vurderes i tillegg - for dårlig helse er dårlig økonomi.

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven peker i §8-23 på at energi- og miljøvennlige materialers miljøkvaliteter skal dokumenteres. I dette benyttes forskjellige analysemetoder: LCA (life cyclus analysis) og LCC (life cyclus cost). En kjent metode er utviklet i USA og kalles BEES eller BEEB (Building for Environmental and Ecomic Balance). (For nærmere informasjon kontakt Arne Nesje, SINTEF Bygg og miljøteknikk, 7465 Trondheim.

Hver beslutning følges av bestemte forutsetninger som følger det materialvalg man har gjort. Ut fra det man primært ønsker eller tenker seg, lønner det seg å skaffe seg innsikt i det aktuelle materialets egenskaper, fordeler og ulemper

Et par eksempler:

 • Har du valgt betong, forutsettes at betongen får tilstrekkelig uttørking før den tildekkes I motsatt fall kan det endre gulvbeleggets miljøkvalitet.
 • Har du valgt sponplater, forutsettes at du velger produkt med lavt formalininnhold og beskjeden avgassing, og at materialet får lufte seg på lager, og at det beskyttes mot enhver form for fukt fra produktsted til ferdig bygg og at det gjennomføres tilstrekkelig utbaking før bruk av bygget
 • Hele livsløpet med vedlikeholdstiltak etc må tas med i vurderingen. Vinyl som sådan karakteriseres som et relativt lite miljøvennlig produkt sammenliknet med linoleum. Hvis man så tar med miljøbelastning og kostnader for vedlikehold og renhold, kommer imidlertid vinyl best ut - i følge en relativt ny svensk undersøkelse (Paulsen J, 1999).


  Litteratur
  Paulsen J (1999): LCA på golvmateriell - fallstudier med särskild hänsyn til användningsfasen. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. (ISB 91-7170-462-0).

  Paulsen J (2001):Life cycle assessment for Building products. Thesis. Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm (ISBN 91-7283-098-0.)(skår 1)
  Se også materialvalg.

  Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidematerialer og byggeprosesser Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser