DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Lim

De fleste typer syntetisk lim inneholder formaldehyd / formalin (se dette) og løsemidler. Under og etter liming skal det foretas god ventilasjon / utlufting i flere døgn Avgassinger kan virke som irritanter ved hyperreaktivitet.

NB "Naturlim" inneholder ofte naturlatex eller kasein! Kasein-lim og kasein-avrettingsmasse kan reagere med fukt i underlaget (alkalisk fra betong) og avgi irriterende og illeluktende nitrogenforbindelser. Dette har vært et stort problem særlig i Sverige hvor man har brukt mye av dette.

Når ferskt lim gir plager, skyldes det at det påføres i dårlig ventilerte rom. Gammelt lim kan gi plager i forbindelse med fukt fra underlaget. Velkjent er lim brukt til gulvbelegg (vinyl, teppegulv) på fuktig betong. OBS muligheter for lateksallergi og kaseinallergi.

Maling og lim

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidematerialer og byggeprosesser Lim

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser