DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Høyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler

Symptom Statistisk signifikans
Irriterte slimhinner p = 0,001
Tett nese, nysing, snue p < 0.001
Hyppige forkjølelse p = 0,001
Hodepine* p = 0,006
Tung i hodet* p = 0,001
Konsentrasjonsproblemer* p = 0,002
Uvel, slapp* p = 0,006
Veldig trett* p = 0,003

*Forklaringen på slike allmennsymptomer i forhold til støv/svevestøv må være at støvet inneholder og/eller bærer med seg kjemiske stoffer som virker når de trenger inn i oss fra respirasjonskanalen.

Det meste av grunnlaget for renholdskostnader og innemiljø i et bygg legges lenge før bygningen tas i bruk. Hit hører valg av gulvbelegg og overflatebehandling og tilrettelegging av renhold (bl.a. sentralstøvsuger med veltilpassede uttak).

Noen eksempler: Skap som ikke går helt opp til tak, er store og besværlige støvsamlere. Skap ført opp til taket gir mer lagringsplass og mindre depotstøv/svevestøv. For reoler og bokhyller etc i skoler og kontorbygg kan med fordel velges skap med sjalusidører. Åpne himlinger gir ofte støvproblemer. Det skal lite til før depotstøv fra (utilgjengelige) overflater i slike himlinger fører til mye svevestøv.

Frie rørledninger og særlig ventilasjonskanaler oppunder tak er også betydelige støvsamlere/støvkilder. Vertikale rør/kanaler bør kasses inn, men være tilgjengelige for inspeksjon. Hengende lysarmatur kan representere betydelige arealer for støvsamling og kan i tillegg avgi brent støv som er særlig helseskadelig. Radiatorer og panelovner bør være lette å rengjøre. Innebygde radiatorer kan samle veldig mye støv og smuss.

Vannrette lister, perforerte veggplater (for lydisolasjon), tekstiltapeter, strå- og strietapeter og teglstensvegger inne krever ekstra og besværlig renhold

ISS har utarbeidet et oppslagsverk, "Renhold og inneklima begynder på tegnebordet" (4), hvor det gis råd vedrørende beslutninger og tiltak i alle faser av en byggeprosess. Håndboken har fått meget positiv mottakelse blant både konsulenter og byggherrer.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidestøvHøyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler

 

AKTUELLE KATEGORIER :
støv