DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

sykdommer og plager

Dokumenter:

Hygieniske hustavler
Ørebromodellen
SBSlitteratur
Kronisk tretthetlitteratur
Sykdomsoversikt
MCSLitteratur, IEILitteratur, Kontorsykelitteratur
Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
Astma
Kontorsyke
Medisiner og behandling
Overømfintlighet . Overfølsomhet
Syk av inneklimaet på skolen
Spesifikk kjemisk overfølsomhet
Dokumentasjon, bevis og indisier
Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
El-overfølsomhet - ren innbilning? Oppfølging 1.

 





DU ER HER :

Forsidesykdommer og plager

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sykdom og helseeffekter