DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Godt Nytt År UTEN Røyking!

 • Røyking er helsefarlig, dyrt og dumt.

 • Tobakksrøyking er uten sammenlikning den verste kilden til forurensninger av innemiljøet

 • Røyker moren eller utsettes for passiv røyking i svangerskapet, røyker også fostret de samme mengdene - og risiko for skade er stor

 • Passiv tobakksrøyking er røyking

 • Altfor mange barn utsettes for passiv tobakksrøyking

 • Sidestrømsrøyken inneholder mer av en del kjemiske stoffer enn hovedstrømsrøyken, for eksempel 50 ggr mer formaldehyd og 2-20 ggr mer nikotin.

 • Den røyken du ser, er egentlig milliarder av støvkorn med kjemiske stoffer. Når du ikke ser røyken, betyr det at disse støvkornene har gjemt seg i husstøvet - og pustes inn sammen med annet støv = passiv røyking!

 • Det kan være vanskelig å slutte å røyke når man først har begynt, men det er verdt innsatsen.

 • Den som røyke, MÅ RØYKE UTE!


"Fedrenes (og mødrenes) misgjerninger hjemsøkes på barna!"
DET GJELDER I HØY GRAD FORELDRES RØYKING. Røyking inne der barn ferdes, er terror mot vev i vekst og utvikling; det er barnemishandling.

Røykere utsetter seg selv for stor risiko, men hvis de røyker inne, utsetter de også andre for risiko. Mange barn tvinges til "passiv tobakksrøyking". Det er imidlertid ikke så mange som er klar over skadevirkningene av passiv røyking og at den i høyeste grad går ut over barna. At det er slik, er grundig dokumentert.

Fostre røyker og skades, nyfødte røyker og skades, småbarn røyker og skades, unge røyker og skades. Det er de voksnes skyld!
Ca 30% av befolkningen røyker fortsatt tross bedre vitende. En norsk undersøkelse viste at over 60% av småbarn er utsatt for så mye passiv røyking at det kan skade dem.
Voksne som røyker, er dårlige forbilder for unge. Barna til foreldre som røyker, begynner ofte å røyke selv. En kan lure på om den nikotinen de får i seg gjennom passiv røyking som barn, bidrar til at de raskt blir nikotinavhengige.
Svært mange unge røyker, og en viktig samfunnsoppgave er å hindre dette.

Viktigst er det å bidra til at færrest unge jenter begynner å røyke, for før eller senere blir de fleste av dem gravide, og da går røykingen deres sterkt ut over fostret og det nyfødte barn, samtidig som det er vanskelig for dem å slutte å røyke når de først har begynt. Tobakksrøyken med nikotin og ca 4000 andre kjemiske stoffer som pustes inn, går over i blodet som bringes rundt i kroppen fra lungene. Dermed går alt i røyken også gjennom navlestrengen til fostret.
Det lille og sårbare fostret røyker hele den sigaretten som moren røyker for å få nikotinen til hjernen

Røyker unge, får de dårligere helse og mange unødige plager.

 • dårlig opplevd helse
 • dårlig lungefuksjon og kondisjon
 • luftveisplager, hoste, bronkitter
 • risiko for strupekreft, lungekreft, blærekreft, brystkreft
 • risiko for invaliditet på grunn av KOLS
 • hodepine
 • nakke- og skuldersmerter
 • magesmerter og kvalme
 • hjerteklapp
 • risiko for hjertesmerter (angina pectorisI og infarkt
 • risiko for trange årer og gangsmerter i bena
 • nervøsitet og uro
 • søvnvansker
 • dårligere hud, mer rynker, tidligere aldring
 • misfargede tenner
 • vond lukt av munnen
 • vond kroppslukt

Dette er ofte mest uttalt hos piker.
Hos ikke-røykere er det også en tydelig sammenheng mellom mengden av fysisk aktivitet og bedret lungefunksjon, noe som ikke ble funnet hos daglig-røykende unge.
(Turid Lingaas Holmen: Smoking and health in adolescence. Thesis, NTNU HUNT Research Center, 2001 (ISSN 0805-7680)

"Kyss en ikke-røyker og nyt forskjellen!"

Gjør ditt beste for å slutte å røyke. Du klarer det etter hvert bare du satser ordentlig på det! Det kan være vanskelig for mange å slutte å røyke, og det tar tid. I mellomtiden er det et budskap som bør være helt klart: Hvis du må røyke, så RØYK UTE !- OG ALDRI INNE DER BARN KAN OPPHOLDE SEG!
Om det røykes inne, vil giftstoffene fra sidestrømsrøyken blande seg med husstøvet som så pustes inn av barna, selv om de ikke er til stede mens det røykes.


Du klarer å slutte, hvis du går inn for det på riktig måte.
Du har mange tilbud om råd og hjelp, både i bøker, røykavvenningskurs og på internett.
Statens tobakksråd har en nettside der du finner gode råd, et kort avvenningskurs og oversikt over røykavvenningskurs i Norge (klikk her)
Medisinske firmaer som markedsfører tyggegummi og plaster med nikotin til hjelp mot nikotinsuge, i den første fasen av avvenning, har egne nettsider med råd og oppmuntring, henholdsvis www.nicotinell.no
og www.nicorette.no

Det kan være lurt å sette et hermetikkglass på et synlig sted. På det glasset putter du hver dag eller hver uke det beløpet som du ellers ville ha brukt på røyk.

Da ser du ganske fort hvordan røykeslutten kan gi deg råd til en ekstra tur til syden, til en sykkel eller etter en tid kanskje en moped e.l.


Presseklipp

KOLS tar kvelertak
St. Olavs Hospital's nettside skriver under denne tittelen: "Røyker du, men har ikke hørt om KOLS? Det er 30 prosent sjanse for at du kommer til å få denne snikende sykdommen som vil være nummer tre på statistikken over årsaker til dødelighet og sykelighet i 2020. "

Presseklipp: Dagbladet 3. februar 2004 (journalistHilde Schjerve)
"100 000 ble røykfrie i fjor
Aldri før har så mange nordmenn klart å kutte tobakken."
Det fine er at det er mange unge som kutter røyken, og mange unge lar være å begynne, se Unges råd om røykestopp

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsidepresseklippGodt Nytt År UTEN Røyking!

 

AKTUELLE KATEGORIER :
tobakksrøyk
presseklipp