DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Urettmessige beskyldninger om barnemishandling atter en gang.

Hei! Jeg ser at du i din nettside allergiviten.no gjentatte ganger tar uforbeholdent parti for kvinner som har fått diagnosen Münchausen Syndrome by Proxy , MSbP, av lokale fagfolk.
Det fremgår at du selv ikke har vært med på å undersøke disse pasientene.
Hvordan kan det da ha seg at du som forsker og som skriver her om krav til forskning, overprøver lokale fastleger, psykiatere, psykologer, helsesøstre og barneversarbeidere uten å ha noen konkrete bevis å legge frem?

Jeg synes å kjenne igjen en av dem du har korrespondert med, som min klient, og jeg oppfatter dine kommentarer som ganske provoserende.
Jeg mener fortsatt at diagnosen MSbP er riktig. Hun påfører riktig nok ikke barna fysisk skade, men gjennom altfor tett overvåking og strenge restriksjoner kan barnet bli psykisk og sosialt skadet.

Kan du gi meg hennes e-postadresse eller sende min til henne, slik at jeg evt. kan formidle bakgrunnen for diagnosen og kanskje kan være til nytte?
Vennlig hilsen, skuffet psykolog.

SVAR
1. Münchausen Syndrome by Proxy , MSbP, er ikke noen godkjent medisinsk diagnose, men en kontroversiell betegnelse på kriminell adferd med mishandling av barn.
De fleste fagfolk har gått vekk fra denne engelske betegnelsen og bruker heller betegnelser som indusert lidelse ved stedfortrede og indusert sykdom ved pleierne.

Uansett ordbruk er dette ikke godkjente medisinske diagnoser, men beskyldninger om forhold som er så grove at de skal etterforskes av politiet.
Det vil si at du i et reelt tilfelle har plikt til å politianmelde forholdet.
En rekke rettssaker i andre land har ført til frifinnelse av den mistenkte med erstatningskrav overfor involverte fagfolk.
Likevel hender det at både leger, psykologer og psykiatere fortsetter med slike krenkende "diagnoser", se Krenkende beskyldninger pga sikkerhetsbeskyttelse ved hyperallergi.

Som omtalt i den nevnte boken, bør dine kolleger og psykiatere gå mer varsomt frem på det sviktende vitenskapelige grunnlag som faget har i motsetning til bl.a. allergi som bygger på eksakt vitenskap til minste detalj.

I "mine" tilfeller dreier det seg om sikkerhetsbeskyttelse ved livstruende overfølsomhet hos barn. Det dreier seg i høy grad om miljøhemming der strenge restriksjoner er nødvendige.
Ikke i noen av disse har politiet vært involvert og intet er bevist.
Dog vil nok de aller fleste som vet noe om hyperallergi i likhet med meg , kjenne igjen og forstå foreldrenes situasjon.

I stedet for å komme med belastende beskyldninger bør vi i "helsevesenet" forsøke å bidra til at berørte familier lettere kan mestre sin vanskelige situasjon.
De trenger hjelp og støtte og ikke injurier. Alt annet er pliktforsømmelse.

Hvis jeg selv hadde hatt alle nødvendige opplysninger og observasjoner i slike saker, kunne det kanskje endt med at jeg hadde anbefalt vedkommende å anmelde "behandleren" til politiet for krenkende injurier.

Jeg kan ikke formidle slike kontakter som du ber om.
Selv om jeg har sagt fra meg legelisensen pga høy alder, har jeg beholdt min legeetikk med full taushetsplikt i alle medisinske sammenhenger. De som henvender seg til meg gjennom nettsidene, må kunne stole på det.

Hvis du tror at en av de berørte som jeg har nevnt, er din klient, så kan du vel spørre henne selv, og gjøre det godt igjen hvis mulig!

Da bør du først orientere deg i allergilitteratur, bl.a. om


Jeg gjør henne oppnmerksolm på dette dokumentet, så kan hun ta kontakt med sin psykolog om hun ønsker.

(Sist oppdatert 24. april 2012)
Kjell Aas©

Til toppen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideS&SUrettmessige beskyldninger om barnemishandling atter en gang.

 

AKTUELLE KATEGORIER :
S&S
overfølsomhet
sykdom og helseeffekter