DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Politianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?

(Spørsmål 13. mars 2008): Anmelde skolen til politiet?
Kan man som foresatt anmelde kommunen til politiet for brudd på Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler og Opplæringslovens paragraf 9 A, når skoleeier ikke tar sitt ansvar når en skole er full av fukt og mugg?
Med ta sitt ansvar mener jeg å stenge skolen til problemene er utbedret.
Det er fastslått at det er mye vann under skolen, og at det vil bli meget kostbart å utbedre problemene. Det har vært kjent i mange år at skolen har store inneklimaproblemer, uten at skoleeier har foretatt seg noe.

SVAR

I slike tilfeller skal foreldrene sende en skriftlig henvendelse til skolen/skoleeieren.
Brevet bør peke på det som er feil. Skolen må fatte et enkeltvedtak når det kommer en slik henvendelse.
Hvis det ikke blir gjort, eller de som sendte brevet ikke er fornøyd med vedtaket, kan de klage på vedtaket i nytt brev (send kopi til Fylkeslegen og Fylkesmannen).
Klagen skal behandles av skolen/ skoleeieren (kommunen for grunnskolene, fylkeskommunen for den videregående skole). Hvis klageren ikke får medhold, skal skolen/skoleeier sende klagen videre til fylkesmannen. (Sjekk hos Fylkesmannen at dette er gjort!) Hvis fylkesmannen gir klageren medhold, må skolen rette seg etter de påleggene som fylkesmannen gir.
Se brosjyre om Opplæringsloven.

Oppfølging 1

Ja, dette er jeg klar over.
Alt dette ble prøvd for tre-fire år siden uten at noe skjedde.
Fylkesmannen/fylkesmennene står alltid på den innklagedes side, er mitt inntrykk. I dette tilfellet skoleeier. Hjelper ikke om forholdene er aldri så graverende. Opplæringslovens paragraf 9 A er kun en papirlov uten reelt innhold.
Derfor lurer jeg på om en politianmeldelse er siste mulighet?

Svar 2

Du kan jo prøve! Det er flott at du som forelder står på!
Jeg vet ikke om noen andre som har gått til politianmeldelse, men det er jo ingen annen risiko enn å få enda et negativt svar.
Send kopi av tidligere klage + kopi av politianmeldelsen igjen til fylkeslegen og fylkesmannen.
Det er dessverre mange lignende tilfeller som får en tilå lure på om denne paragrafen i loven bare er en lissomparagraf

Foreldreutvalget bør ta opp saken (på ny?). Prøv å få personalet til å tilkalle arbeidstilsynet.

Er det noen vettuge folk blant kommunepolitikerne som interesserer seg for barne- og skolepolitikk, så burde det være en vei å gå.
Fint om du holder meg informert. Jeg setter denne problemstillingen inn (anonymisert) i nettsiden (det kan nok bli en slags føljetong!), og jeg ønsker å ta opp spørsmålet om politianmeldelse med NFBIB og juristene der hvis det er OK for deg (Vennligst svar på det!)
Da vil det være interessant også å vite hvilken kommune og skole det dreier seg om.
Få med deg flest mulig, og stå på! Lykke til!

Oppfølging 2:

Det er store fukt- og muggskader på skolen som ligger i Horten. Du så kanskje nyhetsinnslaget på TV2 for en ukes tid siden, der det var fokus på inneklimaproblemene ved Lysheim skole i Horten.
Skolen jeg sikter til er Sentrum skole hvor alle eksperter uttaler at problemene er langt mer omfattende enn ved Lysheim.
Ifølge lokalavisen ligger skolen på store mengder vann (!). Ikke rart at det blir fukt- og muggproblemer av det.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

ForsideS&SPolitianmelde skoleeier for brudd på Opplæringsloven?

 

AKTUELLE KATEGORIER :
sopp og mugg
skoler og barnehager
regler og forskrifter
generelt om innemiljø og helse
S&S